Konkursy dotacyjne

Udzielamy wsparcia finansowego na założenie i rozwój przedsiębiorstw społecznych:

w kwocie do 24 tys. zł dotacji na każdą uprawnioną osobę
wsparcie pomostowe w okresie do 12 m-cy.

INFORMACJA O PLANOWANYM TERMINIE OGŁOSZENIA KONKURSU

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej „WAMA-COOP” informuje, iż planowany termin ogłoszenia konkursu w ramach rundy konkursowej nr 1/2024 na składanie wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w ramach projektu Olsztyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej to 22.02.2024 r. Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i […]

INFORMACJA O PLANOWANYM TERMINIE OGŁOSZENIA KONKURSU Read More »

INFORMACJA O NABORZE O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO – RUNDA 7

Informujemy, że od dnia 01.09.2022 r. składać można wnioski o przyznanieprzedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (nabór dla rundy 7 konkursu o przyznanie wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej). Nabór ma

INFORMACJA O NABORZE O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO – RUNDA 7 Read More »

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA RUNDY 7 KONKURSU DOTACYJNEGO

Nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla Rundy 7 konkursu o przyznanie wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Informujemy, że od dnia 27.05.2022 r. można składać wnioski

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA RUNDY 7 KONKURSU DOTACYJNEGO Read More »

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH RUNDY 7 KONKURSU DOTACYJNEGO

Informujemy, że zakończyła się ocena merytoryczna wniosków złożonych w ramach 7 Rundy konkursu dotacyjnego projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH RUNDY 7 KONKURSU DOTACYJNEGO Read More »

INFORMACJA O NABORZE O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO – RUNDA 6

Informujemy, że od dnia 04.05.2022 r. składać można wnioski o przyznanieprzedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (nabór dla rundy 6 konkursu o przyznanie na przyznanie wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej) Nabór ma

INFORMACJA O NABORZE O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO – RUNDA 6 Read More »

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY FORMALNEJ W RAMACH RUNDY 7 KONKURSU DOTACYJNEGO

Informujemy, że dokumenty wszystkich podmiotów biorących udział w Rundzie 7 konkursu o przyznanie wsparcia finansowego w  postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, przeszły pomyślnie ocenę formalną i przekazane zostały do

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY FORMALNEJ W RAMACH RUNDY 7 KONKURSU DOTACYJNEGO Read More »

OGŁOSZENIE O KONKURSIE ZAMKNIĘTYM O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO W POSTACI JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Ogłoszenie o konkursie zamkniętymO PRZYZNANIE WSPARCIA FINASNOWEGO W  POSTACI JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJw projekcie pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowejw przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społeczneji solidarnej w celu ułatwienia dostępu do

OGŁOSZENIE O KONKURSIE ZAMKNIĘTYM O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO W POSTACI JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Read More »

INFORMACJA O NABORZE O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEG0 – RUNDA 5

Informujemy, że od dnia 15.02.2022 r. składać można wnioski o przyznanieprzedłużonego wsparcia pomostowegow ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” współfinansowanego ześrodków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (nabór dla rundy 5 konkursu o przyznanie na przyznanie wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej) Nabór ma charakter ciągły

INFORMACJA O NABORZE O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEG0 – RUNDA 5 Read More »

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO (DLA RUNDY 6 KONKURSU DOTACYJNEGO)

Nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla Rundy 6konkursu o przyznanie wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnejw ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” współfinansowanegoze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Informujemy, że od dnia 19.01.2022 r.  można składać wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO (DLA RUNDY 6 KONKURSU DOTACYJNEGO) Read More »

INFORMACJA O DODATKOWEJ REKRUTACJI DO KONKURSU DOTACYJNEGO W PROJEKCIE OWES

Zapraszamy do udziału w dodatkowej rekrutacji do konkursu dotacyjnego w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia,Poddziałanie 11.3.1

INFORMACJA O DODATKOWEJ REKRUTACJI DO KONKURSU DOTACYJNEGO W PROJEKCIE OWES Read More »