INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH RUNDY 7 KONKURSU DOTACYJNEGO

Informujemy, że zakończyła się ocena merytoryczna wniosków złożonych w ramach 7 Rundy konkursu dotacyjnego projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.

Punktację oraz informację o dofinansowaniu przedstawia poniższa lista rankingowa:

Lp.Numer identyfikacyjny wnioskodawcyPunktacjaKwota wnioskowana 
Decyzja
1.       FPS/D/02/RK07/2022115,524.000,00 zł
Dofinansowanie
2.       FPS/D/04/RK07/202211448.000,00 zł
Dofinansowanie
3.       FPS/D/05/RK07/2022110,547.730,00 zł
Dofinansowanie
4.       FPS/D/01/RK07/2022106,548.000,00 zł
Dofinansowanie
5.       FPS/D/03/RK07/202210624.000,00 zł
Lista rezerwowa
6.       FPS/D/07/RK07/2022104,548.000,00 zł
Lista rezerwowa
7.       FPS/D/06/RK07/202295,548.000,00 zł
Lista rezerwowa

Wnioskodawcy, którzy znaleźli się na liście rezerwowej mogą otrzymać dofinansowanie w przypadku zwolnienia się środków finansowych na ten cel.