Konkursy dotacyjne

Udzielamy wsparcia finansowego na założenie i rozwój przedsiębiorstw społecznych:

w kwocie do 24 tys. zł dotacji na każdą uprawnioną osobę
wsparcie pomostowe w okresie do 12 m-cy.

Informacja o zakończeniu oceny formalnej i merytorycznej w ramach Rundy 6 konkursu dotacyjnego

Informujemy, że dokumenty obu podmiotów biorących udział w Rundzie 6 konkursu o przyznanie wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz budżetu państwa na lata 2014-2020, przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. Ze względu …

Informacja o zakończeniu oceny formalnej i merytorycznej w ramach Rundy 6 konkursu dotacyjnego Czytaj więcej »

Ogłoszenie o konkursie zamkniętym o przyznanie wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej – Runda 6

Ogłoszenie o konkursie zamkniętymO PRZYZNANIE WSPARCIA FINASNOWEGO W  POSTACI JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJw projekcie pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia,Poddziałanie …

Ogłoszenie o konkursie zamkniętym o przyznanie wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej – Runda 6 Czytaj więcej »

Nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (dla Rundy 5 konkursu dotacyjnego)

Nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla Rundy 5konkursu o przyznanie wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnejw ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” współfinansowanegoze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Informujemy, że od dnia 07.10.2021 r. składać można wnioski o przyznanie …

Nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (dla Rundy 5 konkursu dotacyjnego) Czytaj więcej »

INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINU REKRUTACJI DO KONKURSU DOTACYJEGO W PROJEKCIE OWES

Informujemy, że ostateczny termin zgłaszania podmiotów ekonomii społecznej, grup inicjatywnych oraz kandydatów do zatrudnienia w ramach najbliższego konkursu o przyznanie dotacji inwestycyjnej w projekcie OWES to 01.10.2021 r. Wymagane dokumenty rekrutacyjne:1. Formularz zgłoszeniowy osoby fizycznej wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi status osoby dotacyjnej (kandydata do zatrudnienia),2. Formularz zgłoszeniowy podmiotu ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społecznego/instytucji,3. Opis planowanej działalności (w przypadku …

INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINU REKRUTACJI DO KONKURSU DOTACYJEGO W PROJEKCIE OWES Czytaj więcej »

Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej w ramach Rundy 5 konkursu dotacyjnego

Informujemy, że zakończyła się ocena merytoryczna wniosków złożonych w Rundzie 5 konkursu o przyznanie wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.  Poniższa tabela prezentuje listę rankingową Wniosków wraz …

Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej w ramach Rundy 5 konkursu dotacyjnego Czytaj więcej »

Informacja o zakończeniu oceny formalnej w ramach Rundy 5 konkursu dotacyjnego

Informujemy, że dokumenty wszystkich podmiotów biorących udział w Rundzie 5 konkursu o przyznanie wsparcia finansowego w  postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, przeszły ocenę formalną i przekazane zostały do oceny merytorycznej.  Planowany termin …

Informacja o zakończeniu oceny formalnej w ramach Rundy 5 konkursu dotacyjnego Czytaj więcej »

Wydłużenie terminu naboru wniosków w ramach Rundy 5 konkursu dotacyjnego

Informujemy, że termin składania wniosków w ramach Rundy 5 konkursu dotacyjnego na utworzenie miejsc pracy w istniejących i nowopowstających przedsiębiorstwach społecznych został wydłużony do 14.05.2021 do godz. 14.00. Pełna informacja o naborze: https://owes.wamacoop.pl/ogloszenie-o-konkursie-zamknietym-o-przyznanie-wsparcia-finansowego-w-postaci-jednorazowej-dotacji-inwestycyjnej-runda-5/

Ogłoszenie o konkursie zamkniętym o przyznanie wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej – Runda 5

Ogłoszenie o konkursie zamkniętymO PRZYZNANIE WSPARCIA FINASNOWEGO W  POSTACI JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJw projekcie pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia,Poddziałanie …

Ogłoszenie o konkursie zamkniętym o przyznanie wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej – Runda 5 Czytaj więcej »

Przedłużone wsparcie pomostowe dla Rundy 4 konkursu dotacyjnego – informacja o naborze

Informujemy, że od dnia 25.01.2021 r. składać można wnioski o przyznanieprzedłużonego wsparcia pomostowegow ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (nabór dla rundy 4 konkursu o przyznanie na przyznanie wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej) Nabór …

Przedłużone wsparcie pomostowe dla Rundy 4 konkursu dotacyjnego – informacja o naborze Czytaj więcej »

Przedłużone wsparcie pomostowe dla Rundy 3 konkursu dotacyjnego – informacja o naborze

Informujemy, że od dnia 07.01.2021 r. składać można wnioski o przyznanieprzedłużonego wsparcia pomostowegow ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” współfinansowanego ześrodków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020(nabór dla rundy 3 konkursu o przyznanie na przyznanie wsparcia finansowego w postacijednorazowej dotacji inwestycyjnej) Nabór ma charakter ciągły …

Przedłużone wsparcie pomostowe dla Rundy 3 konkursu dotacyjnego – informacja o naborze Czytaj więcej »