INFORMACJA O PLANOWANYM TERMINIE OGŁOSZENIA KONKURSU

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej „WAMA-COOP” informuje, iż planowany termin ogłoszenia konkursu w ramach rundy konkursowej nr 1/2024 na składanie wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w ramach projektu Olsztyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej to 22.02.2024 r.

Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, Priorytet 9 Włączenie i integracja EFS+, Działanie 9.2 Ekonomia Społeczna w ramach projektu