Oferty Podmiotów Ekonomii Społecznej

Podmiot certyfikowany znakiem zakup
Pro Społeczny

FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH

Fundacja została powołana do życia 16 marca 2006r. przez Grzegorza Sokołowskiego aby inicjować, organizować oraz wspierać różnorodne inicjatywy społeczne.

Oferta fundacji obejmuje działalność:

 • naukową i techniczną
 • oświatową – w tym również polegająca na kształceniu studentów
 • szkoleniową oraz wychowawczą
 • kulturalną – w zakresie kultury fizycznej i sportu, polegająca na ochronie środowiska
 • dobroczynna i opiekuńcza -polegająca na ochronie zdrowia i pomocy społecznej,
  polegająca na wspieraniu różnorodnych form aktywności społecznej

Obecnie Fundacja prowadzi równocześnie działalność gospodarczą oraz statutową. Wszystkie dochody osiągane z działalności gospodarczej przeznaczane są na cele statutowe.
Aktywność Fundacji skupia się w pięciu głównych sekcjach:

 • szkoleniowej
 • pierwszej pomocy
 • publikacji i reklamy
 • projektów międzynarodowych
 • pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Kontakt:

FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH
ul. Grota Roweckiego 27/47, 10-693 Olsztyn
tel. 89 523 75 84
e-mail: sekretariat@fis.org.pl
KRS 0000514027 I NIP 7393868270 I REGON 281605107

Podmiot certyfikowany znakiem zakup
Pro Społeczny

Spółdzielnia Socjalna OPOKA

Spółdzielnia socjalna dysponuje sprzętem medycznym i ortopedycznym (materace odleżynowe, wózki, balkoniki, krzesła do mycia), który w miarę potrzeb i możliwości jest bezpłatnie wypożyczany podopiecznym.

Certyfikowane usługi:

 • usługi opiekuńcze obejmujące świadczenie usług związanych z zaspokajaniem codziennych potrzeb życiowych;
 • usługi związane z zapewnieniem opieki higienicznej i pielęgnacji osób objętych pomocą.
Działalność spółdzielni prowadzona jest od 1.01.2015 r.
Oferta spółdzielni obejmuje usługi z zakresu:
 • profesjonalnych usług opiekuńczych dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
 • sprzątania mieszkań, klatek schodowych, obiektów budowlanych i przemysłowych i biur;
 • krawiectwa;
 • prania dywanów i wykładzin.

Kontakt:

Spółdzielnia Socjalna OPOKA
ul. Marii Konopnickiej 28, 11-430 Korsze
tel. 733-535-910; 
KRS: 0000532437; NIP: 7422249553 REGON: 360177685

Spółdzielnia Socjalna KUŹNIA

Spółdzielnia Socjalna KUŹNIA powstała w 2019 roku. Założycielami podmiotu są Gmina Dobre Miasto i PSONI Koło w Dobrym Mieście.

Certyfikowane usługi:

 • usługi opiekuńcze dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, w zakres których wchodzą m.in: czynności higieniczne, przygotowywanie posiłków, czynności porządkoweustalanie wizyt lekarskich, robienie zakupów, zapewnianie towarzystwa i kontaktu
  z otoczeniem itp. Usługa realizowana na podstawie umowy zawartej z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście oraz zlecenia od osób prywatnych;
 • usługi gastronomiczne, realizowane w stołówce przy Szkole Podstawowej nr 3 w Dobrym Mieście. Spółdzielnia przygotowuje posiłki dla uczniów oraz dania na wynosi cateringi dla pozostałych klientów

Kontakt:

Spółdzielnia Socjalna KUŹNIA

Biuro Spółdzielni: Górna 9a, 11-040 Dobre Miasto 
tel. 503-668-197
e-mail. spoldzielniasocjalnakuznia@gmail.com


KRS: 0000789963; NIP: 7393930282 REGON: 383976655

Podmiot certyfikowany znakiem zakup
Pro Społeczny

Spółdzielnia Socjalna
DOBRA EKONOMIA

Oferta obejmuje usługi z zakresu:

 • imprezy dla firm, „Mobilny Piec”;
 • imprezy dla dzieci „Klaunada”;
 • Taniec z ogniem;
 • Chodzenie po rozżarzonych węglach;
 • Paintball;
 • Szkolenia.

Prowadzimy wspólną działalność gospodarczą w zakresie reintegracji zawodowej swoich członków. Aktywnie działamy w organizacjach wspierających rozwój ruchu spółdzielczości socjalnej, na rzecz integracji ze środowiskiem lokalnym, pomagamy osobom wykluczonym w powrocie do życia w społeczeństwie. W oparciu o realne możliwości, prowadzimy także działalność społeczną i oświatowo – kulturalną wśród własnych członków na rzecz ich środowiska, w którym żyją i pracują.

Kontakt:

Spółdzielnia Socjalna DOBRA EKONOMIA
ul. Limanowskiego 14, 11-200 Bartoszyce,
Skrytka Pocztowa 66
e-mail: biuro@dobraekonomia.pl
KRS: 0000426936; NIP: 743-202-37-67 REGON: 281411461

FUNDACJA BARBER

Fundacja Barber powstała w sierpniu 2019 roku. Prowadzi usługi fryzjerskie dla mężczyzn oraz barbering Barbear Aleja Warszawska 29 Olsztyn
Barbear dwukrotnie został laureatem orłów fryzjerstwa w 2020 i 2021 roku.

 

Oferta obejmuje:

 • usługi fryzjerskie
 • usługi barberskie

 

 Kontakt:

FUNDACJA BARBER
Aleja Warszawska 29, 10-720 Olsztyn
Tel. 570 838 051
KRS 0000798001 NIP 7393930767 REGON 384071577

FUNDACJA ZDECYDOWANIE MY

Fundacja „ZDECYDOWANIE MY”, powstała 27.07.2021r. w Mrągowie

Oferta obejmuje:

 •  rozbiórkę starych obiektów drewnianych (stodoły, baraki i inne budynki gospodarcze)
 • przetwarzanie deski rozbiórkowej na ekologiczne i dekoracyjne panele ścienne
 • wykorzystanie deski rozbiórkowej do produkcji mebli oraz wyposażenia wnętrz w stylu rustykalnym
 • działalność charytatywną polegającą na wspieraniu gospodarstw domowych poprzez darowiznę drewna opałowego pozostałego po rozbiórce
 • sprowadzanie do Polski starych kolekcjonerskich aut w celach ich odrestaurowania i sprzedaży.

Kontakt:

FUNDACJA ZDECYDOWANIE MY
Mrongowiusza 47, 11-700 Mrągowo
Adres email: sale.tatra@wp.pl
KRS 0000930724  NIP 7422281976  REGON 520848058

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA TRADYCJA STOŁÓWKA MIEJSKA

Spółdzielnia Socjalna TRADYCJA Stołówka Miejska prowadzi działalność gastronomiczną i cateringową w Górowie Iławeckim. Stołówkę Miejską prowadzi Spółdzielnia Socjalna TRADYCJA, której założycielami są samorząd Miasta Górowo Iławeckie oraz Stowarzyszenie Jesteśmy Razem.

Oferta obejmuje:

 • usługi cateringowe
 • usługi gastronomiczne

Kontakt:

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA TRADYCJA
ul. Plac Ratuszowy 18, 11-220 Górowo Iławeckie
tel. : +48 504 847 121
e – mail: jestesmyrazem@op.pl
KRS 0000872512 NIP 7432041268 REGON 387648853

FUNDACJA SPINE

Fundacja SPINE to grupa specjalistów zajmujących się kompleksowymi usługami związanymi z fizjoterapią. Cele fundacji obejmują promocję zdrowego trybu życia, poprawę jakości życia lokalnej społeczności i uczynienie opieki zdrowotnej bardziej dostępną.

Oferta obejmuje kompleksowe usługi fizjoterapii w

 • ortopedii
 • pediatrii
 • uroginekologii
 • neurologii
 • sporcie
 • usprawnianiu pooperacyjnym

Kontakt:

FUNDACJA SPINE
Aleja Wojska Polskiego 30A, 10-450 Olsztyn
tel. 693 535 155  
KRS 0000873394  NIP 7393949324   REGON  388017304

FUNDACJA WESOŁA GÓRA

Głównym zadaniem Fundacji „Wesoła Góra” jest wspieranie dzieci w edukacji domowej oraz wspomaganie Rodzin, wspólnot i społeczności lokalnych. Fundacja popularyzuje, poprzez swoje inicjatywy, naukę i alternatywne formy edukacji. Umożliwia podnoszenie poziomu wykształcenia i świadomości społecznej dzieci i młodzieży zwłaszcza z obszarów wiejskich, wiejsko-miejskich i małych miast.

Oferta obejmuje:

 • wszechstronną działalność edukacyjną i wychowawczą
 • działania przeciw wkluczeniom społecznym
 • wspomagamanie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych
 • aktywizację grupę senioralną

Kontakt:

FUNDACJA WESOŁA GÓRA 
Maróz 16,
11-015 Olsztynek
tel. 600 046 187
e-mail: fundacja@wesolagora.pl
KRS 0000851142 NIP 7393946484 REGON 387428100

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ZIELONY EDUKATOR

Zielony Edukator to grupa specjalistów pasjonująca się naturalnymi metodami wspomagania poprawnego funkcjonowania organizmu.

Działalność gospodarcza obejmuje m.in.:

 • profesjonalne szkolenia teoretyczne i praktyczne 
 • warsztaty tematyczne
 • produkcję kiszonek i przetworów warzywnych oraz owocowych

Oferowane produkty są zdrowe i ekologiczne, pochodzą od lokalnych dostawców.

Kontakt:

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ZIELONY EDUKATOR
ul. Władysława Trylińskiego 2,
10-683 Olsztyn
tel. 502 797 323
e-mail: bartekwajzer@gmail.com
KRS 0000799150 NIP 7393932134 REGON 384413300

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PO SĄSIEDZKU

Spółdzielnia Socjalna w Bisztynku powołana została przez Urząd Miasta Bisztynek i Stowarzyszenie Nasz Kalejdoskop. Spółdzielnia  Socjalna „Po Sąsiedzku” prowadzi działalność na terenie gminy i miasta Bisztynek. Świadczy usługi lokalne, w zakresie m.in. gastronomii i cateringu.

Oferta obejmuje:

 • usługi gastronomiczne 
 • usługi cateringowe

 

 

Kontakt:

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PO SĄSIEDZKU
ul. Pl. Wolności 5, 11-230 Bisztynek
tel. 508 633 239
KRS 0000903293 NIP 7432042552 REGON 389046118

STOWARZYSZENIE MONUMENT

Celem organizacji jest realizacja planów i projektów mających na uwadze integrację społeczną i zawodową osób bezrobotnych. Prowadzone przez nas szkolenia mają za zadanie podnosić poziom świadomości i kompetencji grup społecznych.

Działalność gospodarcza obejmuje m.in.:

 • produkcję wyrobów stolarskich i ciesielskich
 • produkcję opakowań drewnianych
 •  naprawę i konserwacja mebli i wyposażenia domowego
 •  roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego)

 

 

Kontakt:

STOWARZYSZENIE MONUMENT
ul. Krasickiego 4, 11-200 Bartoszyce
KRS 0000240045; REGON 280090345; NIP 7431911721

STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW FILATELII MATAŃSKIEJ

Stowarzyszenie powstało w 2013 roku. Jego działalność skoncentrowana jest wokół upamiętniania ważniejszych wydarzeń z życia Kościoła, Zakonu Maltańskiego oraz historycznych jubileuszów, rocznic. Poprzez filatelistykę, a więc poprzez wydawanie m.in.: znaczków, stempli, pocztówek. 

Stowarzyszenie, ponadto wspiera działania i inicjatywy społeczne w obszarach kultury, edukacji i oświaty związane z upamiętnianiem rocznic narodowych, ważnych wydarzeń regionalnych, a także ogólnopolskich także wspiera aktywność społeczną skierowaną na dobroczynność i działania humanitarne.

Oferta obejmuje wykonanie:

 • obrazów na płótnie
 • banerów
 • map
 • druków
   •  
 • książek
 • kalendarzy
 • wizytówek. 

Kontakt:

STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW FILATELII MATAŃSKIEJ
ul. Leśna 26
10-173 Olsztyn
e-mail: filatelia.maltanska@gmail.com
tel. 505 691 291
KRS 0000498821 REGON 7393865691 NIP 281566666

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA EKO CANDLES

Oferta obejmuje:

 • produkcję świec
 • produkcję zniczy 
  •  
 •  

Kontakt:

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA EKO CANDLES
ul. Kościelna 47 Gryźliny,
11-034 Stawiguda
tel. 502 327 951
KRS 0000738373 REGON 380617252 NIP 7393916365

JUST WOOD SP. Z O.O. NON PROFIT

Just Wood sp. z o.o. non profit jest przedsiębiorstwem społecznym, które wykonuje wysokiej jakości meble na indywidualne zamówienie oraz usługi wykończeniowo budowlane. Ich misją społeczną jest reintegracja zawodowa i społeczna osób wykluczonych społecznie.

Kontakt:

JUST WOOD SPÓŁKA Z O.O. NON PROFIY
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24 / 180, 10-457 Olsztyn
tel. 698 208 615
KRS:0000852125;  NIP: 7393942670;  REGON: 386632844

FUNDACJA ZDANOWICZ BE CREATIVE

Podmiot certyfikowany znakiem zakup Pro Społeczny

Działalność fundacji jest wielopłaszczyznowa, ale skupia się przede wszystkim na kreowaniu czasu wolnego, integracji międzyludzkiej, zacieśnieniu więzi międzypokoleniowych i promocji aktywnych postaw. Ponadto fundacja wspiera działania artystyczne i pomaga rozwijać zainteresowania na każdym etapie życia.

Oferta obejmuje:

 • usługi konferansjerskie
 • usługi wokalne i muzyczne
 • usługi fotograficzne
 • usługi prowadzenia warsztatów tematycznych
 • organizacja wydarzeń
 • wynajem i obsługa toru kapslowego

Kontakt:

Fundacja ZDANOWICZ BE CREATIVE
ul. Paderewskiego 20, 11-100 Lidzbark Warmiński
tel. 504 011 187, 505 018 416
e-mail: zdanowiczbecretive@gmail.com
KRS 0000780008 NIP 7432037657 REGON 383131060

FUNDACJA ZACZAROWANY OGRÓD

ZACZAROWANY OGRÓD to miejsce dziennej opieki dla dziećmi Powstało w celu połączenia opieki nad swoimi dziećmi z opieką nad dziećmi zamieszkującymi teren miasta Mrągowa i okolic jak również podjęciem pracy, realizowania się w tej pracy, stworzenia dzieciom warunków zbliżonych do domowych, zapewnieniu bezpieczeństwa i komfortu każdemu dziecku. Podążanie za dzieckiem i jego potrzebami, jego indywidualnością, wolnością, kreatywnością, samodzielnością, a jednocześnie kształtowanie w nim odpowiedzialności i współpracy z innymi.
W szeregi Fundacji przyjmowane są dzieci od ukończenia 24 tygodnia do 3 roku życia, z małymi wyjątkami do 4 r życia.
Do dyspozycji Fundacji jest lokal o powierzchni 65m2, w którego skład wchodzą przestronne sale, kuchnia, 2 łazienki oraz szatnia. Na uwagę zasługuje ogród, który jest miejscem do odkrywania wspólnie z dziećmi “zaczarowanego” świata

Kontakt:

Fundacja Zaczarowany Ogród
ul. Plutonowa, 11-700 Mrągowo
tel. 883 200 036

KRS 0000850322 NIP 7422269840 REGON 386771959

FUNDACJA ROCK

15 stycznia 2018 roku na mapie Warmii pojawił się nowy twór, którego celem jest krzewienie kultury lokalnie jak i na terenie całego kraju – FUNDACJA ROCK

Oferta fundacji obejmuje:

  • organizację koncertów, widowisk teatralnych
  • organizację imprez plenerowych
  • organizację festiwali i jarmarków
  • wynajem sprzętu nagłaśniającego

Kontakt:

Fundacja ROCK
ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 15/21, 10-457 Olsztyn
tel. 502 375 492
KRS 0000713682  NIP 7393909000 REGON 369246933

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA TRADYCJA SMAKÓW

W dniu 23.09.2014 została podpisana umowa dotycząca rozpoczęcia od 1 października 2014 r. działalności Spółdzielni Socjalnej „Tradycja Smaków” w Olsztynku. Spółdzielnia socjalna założona została przez dwie osoby prawne tj. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych „Razem” i Gminę Olsztynek.

 

W Spółdzielni socjalnej „Tradycja smaków” zostało zatrudnionych 5 osób, w tym 3 osoby bezrobotne i 2 osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Osoby te posiadają doświadczenie w gastronomii. Przedmiotem działalności spółdzielni jest przygotowanie i dystrybucja posiłków dla indywidualnych klientów i firm, a także organizacja imprez okolicznościowych (konferencje, domówki, imprezy itd.).

Kontakt:

Spółdzielnia Socjalna TRADYCJA SMAKÓW
ul. Sienkiewicza 26, 11-015 Olsztynek
tel. 798 556 219, e-mail: tradycjasmakow@wp.pl
KRS: 0000520695; NIP: 7393868904, REGON: 281615554

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA FABRYKA KREATYWNOŚCI

Spółdzielnia Socjalna Fabryka Kreatywności, której założycielami są samorząd Gmina Świątki oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Skolitach, prowadzi dożywianie dzieci w przedszkolach i szkołach na terenie Gminy.

Za najważniejsze członkowie Spółdzielni postawili sobie wyrabianie zdrowych nawyków od najmłodszych lat, zdrowy i domowy obiad każdego dnia zamiast niezdrowych, słodkich przekąsek dostępnych na wyciągnięcie ręki. Spółdzielnia zajmuje się produkcją domowych obiadów skomponowanych z najlepszej jakości produktów sprowadzanych od lokalnych dostawców.

Kontakt:

Spółdzielnia Fabryka Kreatywności 
Świątki 87,  11-008 Świątki
E-mail:fabryka.kreatywnosci55@gmail.com
KRS:0000921910; NIP: 7393958406
REGON: 389947755

FUNDACJA INICJATYW LOKALNYCH INTEGRA

Fundacja prowadzi działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (tworzenie lokalnej sieci wsparcia dla tych osób oraz aktywacja tych środowisk). Fundacja wspiera inicjatywy mające na celu powstawanie różnych form edukacji przedsiębiorczości, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Współpracuje z instytucjami państwowymi, samorządu terytorialnego i gospodarczego w zakresie kształtowania i realizacji polityki lokalnej i regionalnej oraz na polu pomocy społecznej. Jednym z zadań Fundacji jest przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, upowszechnianie ochrony wolności i praw człowieka, propagowanie zasad gospodarowania i oszczędności. Fundacja w swoich celach ma również wspieranie i promowanie wszelkich form działalności kultury, ochrony środowiska, upowszechnianie i wspieranie inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej, wspieranie współpracy między sektorem biznesu i nauki oraz działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i ich społeczności lokalnych.
Głównym przedmiotem działalności Fundacji są usługi budowalne oraz profesjonalna dezynfekcja pomieszczeń biurowych i mieszkalnych.

Kontakt:

Fundacja Inicjatyw Lokalnych INTEGRA

Osiedle Mazurskie 31 lok. 15, 11-700 Mrągowo
tel. 533 730 083, e-mail: jarek.startek@op.pl

KRS:0000695754; REGON; 368307727; NIP; 742225976

FUNDACJA MAZURYMEDIA

Podstawowym celem fundacji jest promowanie i popularyzowanie działań związanych z kulturą, edukacją, sportem i rekreacją, ochroną środowiska oraz gospodarką i szeroko rozumiana problematyka społeczna, przede wszystkim Olsztyna i regionu Warmii i Mazur z zastosowaniem nowoczesnych i tradycyjnych mediów. Istotnym celem jest kształtowanie postawy świadomego odbiorcy mediów.

Oferta fundacji obejmuje:

 • realizację programów telewizyjnych
 • realizację audycji radiowych
 • realizowanie filmów
 • zakładanie i promowanie telewizji internetowej
 • szkolenia
 • portale wideo

Kontakt:

FUNDACJA MAZURYMEDIA
ul. Profesorska 7, lok. 19, 10-080 Olsztyn
e-mail: mazurymedia@gmail.com
KRS 0000542030
REGON 360951512
NIP 7393873360

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA NEGOCJATOR

Spółdzielnia działa w branży gastronomicznej i od 2016 r. zajmuje się sprzedażą produktów pod marką „Mazurskie Słoiki” jak również prowadzi pijalnię ziół i mieszanek ziołowych w Skansenie w Olsztynku

Działalność gospodarcza obejmuje m.in.:

 • produkcję pysznych i ekologicznych przetworów o ogromnym potencjale zdrowotnym
 • prowadzenie pijalni ziół
 • sprzedaż wysyłkową – www.mazurskiesloiki.pl

Kontakt:

Spółdzielnia Socjalna „NEGOCJATOR”
ul. 16, Liksajny, 14-140 Miłomłyn
tel. 514176398
KRS 0000701816; REGON 368948797; NIP 7393906881

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „CONVIVO”

Oferta spółdzielni obejmuje:

 • warsztaty teatralne
 • warsztaty edukacyjne
 • prezentację artystyczną oraz pomocniczą
 • tłumaczenia
 • usługi księgowe
 • usługi kulinarne

 

Kontakt:

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „CONVIVO”

Węgajty 18, 11-042 Jonkowo
KRS: 0000711419 NIP:7393908271 REGON: 369107048

FUNDACJA MANUFAKTURA PAPIS

Działalność manufaktury opiera się na:

 • sprzedaży mebli (w tym antyków), renowacji i wszelkich przeróbkach mebli (malowanie, ozdabianie, tapicerowanie)
 • wytwarzaniu naturalnych zapachowych świec sojowych, kuli do kąpieli, mgiełek do ciała i pomieszczeń oraz mydeł 
 • produkcji autorskich opakowań stworzonych 
  z wykorzystaniem różnych technik graficznych

Kontakt:

FUNDACJA MANUFAKTURA PAPIS
Podlechy, 11-430 Korsze
e-mail: misiapapis@wp.pl
KRS 0000959620; NIP 7422282556; REGON 521509507

STOWARZYSZENIE
MY HAPPINESS

Stowarzyszenie świadczy usługi związane z prowadzeniem:

 •  szkoleń językowych, warsztatów tematycznych
 • szkoleń z obsługi komputerów 
 • zajęć terapeutycznych dla różnych grup wiekowych

Ponadto stowarzyszenie prowadzi nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie działalność  obejmującą organizację i prowadzenie kursów językowych, 

Kontakt:

Stowarzyszenie MY HAPPINESS
ul. Edwarda Mroza 11/16, 10-692 Olsztyn

KRS 0000964615;  NIP 7393967842; REGON 521955780

FUNDACJA EDUKACJI LEŚNEJ DRZEWICE

Fundacja Drzewice powstała z potrzeby pogłębiania więzi człowieka z naturą. W swojej ofercie mają: warsztaty, spotkania, wyprawy, szkolenia, imprezy okolicznościowe. Przyczyniają się do życia w przyjaźni z naturą, m.in poprzez świadome spacery po lesie czy sprzątanie lasu w ramach akcji „Wspólny Las”.

Kontakt:

FUNDACJA EDUKACJI LEŚNEJ DRZEWICE
Ruś 33, 10-687 Ruś
tel. 785 487 247, e-mail: fundacja.drzewice@gmail.com

KRS 0000906395;  NIP 7393956494; REGON; 389497080

FUNDACJA ISA

Fundacja została powołana w celu wspierania osób uzdolnionych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej; jej celem jest wsparcie w szczególności dzieci i młodzieży. 

Ponadto stowarzyszenie prowadzi nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie działalność  obejmującą organizację i prowadzenie kursów językowych, 

Kontakt:

FUNDACJA ISA
ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-693 Olsztyn
e-mail:bartekwajzer@gmail.com

KRS 0000948293;  NIP 7393963376; REGON; 521955780

STOWARZYSZENIE "PO GODZINACH"

Celem działalności Stowarzyszenia jest m.in:

 • wspieranie i upowszechnianie zdrowego stylu życia 
 • wspieranie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia 
 • inicjowanie i kierowanie działań społecznych, edukacyjnych i gospodarczych na rzecz oświaty, kultury, turystyki, sportu i rekreacji 
 • działania na rzecz aktywizacji społecznej i kulturalnej 
 • prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa nad wodami i ochrony środowiska naturalnego 
 • popularyzacja hartowania ciała i kąpiel w niskich temperaturach, a w szczególności zimowych kąpieli w jeziorze 

Kontakt:

STOWARZYSZENIE „PO GODZINACH”
ul. Kamienna 17, 11-015 Olsztynek
e-mail: olsztynekpogodzinach@gmail.com

KRS 0000959571;  NIP 7393965211; REGON; 521460296

POLSKIE STOWARZYSZNIE DIABETYKÓW KOŁO W OLSZTYNKU

Stowarzyszenie zrzesza pacjentów z cukrzycą, ich rodziny i bliskich wokół problemu diabetes mellitus – przewlekłej choroby metabolicznej, która mimo iż nie jest chorobą zakaźną, nosi znamiona światowej epidemii.

Podstawowym celem statutowym Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków jest edukacja osób z cukrzycą i ich bliskich w zakresie życia z chorobą. Stowarzyszenie zajmuję się także integracją społeczności pacjentów i ich rodzin. Ponadto  oraz propaguje świadomość cukrzycy w społeczeństwie (organizujemy szereg wydarzeń edukacyjnych, informacyjnych, konferencji, spotkań, warsztatów, pogadanek).
Stowarzyszenie kładzie spory nacisk na integrację chorych, oferując im także zajęcia “poza cukrzycowe”, celem zapobiegania występowaniu depresji i poczucia osamotnienia. Wszystkie te zajęcia dostosowane są do możliwości osób chorych, starszych, dodatkowo niepełnosprawnych.

 

Kontakt:

POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW KOŁO W OLSZTYNKU
ul. Ostródzka 4C,  11-015 Olsztynek
tel. 605 213 299, e-mail: justynawaraksa@wp.pl