Oferty Podmiotów Ekonomii Społecznej

Podmiot certyfikowany znakiem zakup
Pro Społeczny

FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH

Fundacja została powołana do życia 16 marca 2006r. przez Grzegorza Sokołowskiego aby inicjować, organizować oraz wspierać różnorodne inicjatywy społeczne.

Oferta fundacji obejmuje działalność:

 • naukową i techniczną
 • oświatową – w tym również polegająca na kształceniu studentów
 • szkoleniową oraz wychowawczą
 • kulturalną – w zakresie kultury fizycznej i sportu, polegająca na ochronie środowiska
 • dobroczynna i opiekuńcza -polegająca na ochronie zdrowia i pomocy społecznej,
  polegająca na wspieraniu różnorodnych form aktywności społecznej

Obecnie Fundacja prowadzi równocześnie działalność gospodarczą oraz statutową. Wszystkie dochody osiągane z działalności gospodarczej przeznaczane są na cele statutowe.
Aktywność Fundacji skupia się w pięciu głównych sekcjach:

 • szkoleniowej
 • pierwszej pomocy
 • publikacji i reklamy
 • projektów międzynarodowych
 • pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Kontakt:

FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH
ul. Grota Roweckiego 27/47, 10-693 Olsztyn
tel. 89 523 75 84
e-mail: sekretariat@fis.org.pl
KRS 0000514027 I NIP 7393868270 I REGON 281605107

Podmiot certyfikowany znakiem zakup
Pro Społeczny

Spółdzielnia Socjalna OPOKA

Spółdzielnia socjalna dysponuje sprzętem medycznym i ortopedycznym (materace odleżynowe, wózki, balkoniki, krzesła do mycia), który w miarę potrzeb i możliwości jest bezpłatnie wypożyczany podopiecznym.

Certyfikowane usługi:

 • usługi opiekuńcze obejmujące świadczenie usług związanych z zaspokajaniem codziennych potrzeb życiowych;
 • usługi związane z zapewnieniem opieki higienicznej i pielęgnacji osób objętych pomocą.
Działalność spółdzielni prowadzona jest od 1.01.2015 r.
Oferta spółdzielni obejmuje usługi z zakresu:
 • profesjonalnych usług opiekuńczych dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
 • sprzątania mieszkań, klatek schodowych, obiektów budowlanych i przemysłowych i biur;
 • krawiectwa;
 • prania dywanów i wykładzin.

Kontakt:

Spółdzielnia Socjalna OPOKA
ul. Marii Konopnickiej 28, 11-430 Korsze
tel. 733-535-910; 
KRS: 0000532437; NIP: 7422249553 REGON: 360177685

Spółdzielnia Socjalna KUŹNIA

Spółdzielnia Socjalna KUŹNIA powstała w 2019 roku. Założycielami podmiotu są Gmina Dobre Miasto i PSONI Koło w Dobrym Mieście.

Certyfikowane usługi:

 • usługi opiekuńcze dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, w zakres których wchodzą m.in: czynności higieniczne, przygotowywanie posiłków, czynności porządkoweustalanie wizyt lekarskich, robienie zakupów, zapewnianie towarzystwa i kontaktu
  z otoczeniem itp. Usługa realizowana na podstawie umowy zawartej z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście oraz zlecenia od osób prywatnych;
 • usługi gastronomiczne, realizowane w stołówce przy Szkole Podstawowej nr 3 w Dobrym Mieście. Spółdzielnia przygotowuje posiłki dla uczniów oraz dania na wynosi cateringi dla pozostałych klientów

Kontakt:

Spółdzielnia Socjalna KUŹNIA

Biuro Spółdzielni: Górna 9a, 11-040 Dobre Miasto 
tel. 503-668-197
e-mail. spoldzielniasocjalnakuznia@gmail.com


KRS: 0000789963; NIP: 7393930282 REGON: 383976655

Podmiot certyfikowany znakiem zakup
Pro Społeczny

Spółdzielnia Socjalna
DOBRA EKONOMIA

Oferta obejmuje usługi z zakresu:

 • imprezy dla firm, „Mobilny Piec”;
 • imprezy dla dzieci „Klaunada”;
 • Taniec z ogniem;
 • Chodzenie po rozżarzonych węglach;
 • Paintball;
 • Szkolenia.

Prowadzimy wspólną działalność gospodarczą w zakresie reintegracji zawodowej swoich członków. Aktywnie działamy w organizacjach wspierających rozwój ruchu spółdzielczości socjalnej, na rzecz integracji ze środowiskiem lokalnym, pomagamy osobom wykluczonym w powrocie do życia w społeczeństwie. W oparciu o realne możliwości, prowadzimy także działalność społeczną i oświatowo – kulturalną wśród własnych członków na rzecz ich środowiska, w którym żyją i pracują.

Kontakt:

Spółdzielnia Socjalna DOBRA EKONOMIA
ul. Limanowskiego 14, 11-200 Bartoszyce,
Skrytka Pocztowa 66
e-mail: biuro@dobraekonomia.pl
KRS: 0000426936; NIP: 743-202-37-67 REGON: 281411461

FUNDACJA BARBER

Fundacja Barber powstała w sierpniu 2019 roku. Prowadzi usługi fryzjerskie dla mężczyzn oraz barbering Barbear Aleja Warszawska 29 Olsztyn
Barbear dwukrotnie został laureatem orłów fryzjerstwa w 2020 i 2021 roku.

 

Oferta obejmuje:

 • usługi fryzjerskie
 • usługi barberskie

 

 Kontakt:

FUNDACJA BARBER
Aleja Warszawska 29, 10-720 Olsztyn
Tel. 570 838 051
KRS 0000798001 NIP 7393930767 REGON 384071577

FUNDACJA ZDECYDOWANIE MY

Fundacja „ZDECYDOWANIE MY”, powstała 27.07.2021r. w Mrągowie

Oferta obejmuje:

 •  rozbiórkę starych obiektów drewnianych (stodoły, baraki i inne budynki gospodarcze)
 • przetwarzanie deski rozbiórkowej na ekologiczne i dekoracyjne panele ścienne
 • wykorzystanie deski rozbiórkowej do produkcji mebli oraz wyposażenia wnętrz w stylu rustykalnym
 • działalność charytatywną polegającą na wspieraniu gospodarstw domowych poprzez darowiznę drewna opałowego pozostałego po rozbiórce
 • sprowadzanie do Polski starych kolekcjonerskich aut w celach ich odrestaurowania i sprzedaży.

Kontakt:

FUNDACJA ZDECYDOWANIE MY
Mrongowiusza 47, 11-700 Mrągowo
Adres email: sale.tatra@wp.pl
KRS 0000930724  NIP 7422281976  REGON 520848058

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA TRADYCJA STOŁÓWKA MIEJSKA

Spółdzielnia Socjalna TRADYCJA Stołówka Miejska prowadzi działalność gastronomiczną i cateringową w Górowie Iławeckim. Stołówkę Miejską prowadzi Spółdzielnia Socjalna TRADYCJA, której założycielami są samorząd Miasta Górowo Iławeckie oraz Stowarzyszenie Jesteśmy Razem.

Oferta obejmuje:

 • usługi cateringowe
 • usługi gastronomiczne

Kontakt:

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA TRADYCJA
ul. Plac Ratuszowy 18, 11-220 Górowo Iławeckie
tel. : +48 504 847 121
e – mail: jestesmyrazem@op.pl
KRS 0000872512 NIP 7432041268 REGON 387648853

FUNDACJA SPINE

Fundacja SPINE to grupa specjalistów zajmujących się kompleksowymi usługami związanymi z fizjoterapią. Cele fundacji obejmują promocję zdrowego trybu życia, poprawę jakości życia lokalnej społeczności i uczynienie opieki zdrowotnej bardziej dostępną.

Oferta obejmuje kompleksowe usługi fizjoterapii w

 • ortopedii
 • pediatrii
 • uroginekologii
 • neurologii
 • sporcie
 • usprawnianiu pooperacyjnym

Kontakt:

FUNDACJA SPINE
Aleja Wojska Polskiego 30A, 10-450 Olsztyn
tel. 693 535 155  
KRS 0000873394  NIP 7393949324   REGON  388017304

FUNDACJA WESOŁA GÓRA

Głównym zadaniem Fundacji „Wesoła Góra” jest wspieranie dzieci w edukacji domowej oraz wspomaganie Rodzin, wspólnot i społeczności lokalnych. Fundacja popularyzuje, poprzez swoje inicjatywy, naukę i alternatywne formy edukacji. Umożliwia podnoszenie poziomu wykształcenia i świadomości społecznej dzieci i młodzieży zwłaszcza z obszarów wiejskich, wiejsko-miejskich i małych miast.

Oferta obejmuje:

 • wszechstronną działalność edukacyjną i wychowawczą
 • działania przeciw wkluczeniom społecznym
 • wspomagamanie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych
 • aktywizację grupę senioralną

Kontakt:

FUNDACJA WESOŁA GÓRA 
Maróz 16,
11-015 Olsztynek
tel. 600 046 187
e-mail: fundacja@wesolagora.pl
KRS 0000851142 NIP 7393946484 REGON 387428100

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ZIELONY EDUKATOR

Zielony Edukator to grupa specjalistów pasjonująca się naturalnymi metodami wspomagania poprawnego funkcjonowania organizmu.

Działalność gospodarcza obejmuje m.in.:

 • profesjonalne szkolenia teoretyczne i praktyczne 
 • warsztaty tematyczne
 • produkcję kiszonek i przetworów warzywnych oraz owocowych

Oferowane produkty są zdrowe i ekologiczne, pochodzą od lokalnych dostawców.

Kontakt:

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ZIELONY EDUKATOR
ul. Władysława Trylińskiego 2,
10-683 Olsztyn
tel. 502 797 323
e-mail: bartekwajzer@gmail.com
KRS 0000799150 NIP 7393932134 REGON 384413300

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PO SĄSIEDZKU

Spółdzielnia Socjalna w Bisztynku powołana została przez Urząd Miasta Bisztynek i Stowarzyszenie Nasz Kalejdoskop. Spółdzielnia  Socjalna „Po Sąsiedzku” prowadzi działalność na terenie gminy i miasta Bisztynek. Świadczy usługi lokalne, w zakresie m.in. gastronomii i cateringu.

Oferta obejmuje:

 • usługi gastronomiczne 
 • usługi cateringowe

 

 

Kontakt:

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PO SĄSIEDZKU
ul. Pl. Wolności 5, 11-230 Bisztynek
tel. 508 633 239
KRS 0000903293 NIP 7432042552 REGON 389046118

Stowarzyszenie MONUMENT

Celem organizacji jest realizacja planów i projektów mających na uwadze integrację społeczną i zawodową osób bezrobotnych. Prowadzone przez nas szkolenia mają za zadanie podnosić poziom świadomości i kompetencji grup społecznych.

Działalność gospodarcza obejmuje m.in.:

 • produkcję wyrobów stolarskich i ciesielskich
 • produkcję opakowań drewnianych
 •  naprawę i konserwacja mebli i wyposażenia domowego
 •  roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego)

 

 

Kontakt:

STOWARZYSZENIE MONUMENT
ul. Krasickiego 4, 11-200 Bartoszyce
KRS 0000240045; REGON 280090345; NIP 7431911721

STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW FILATELII MATAŃSKIEJ

Stowarzyszenie powstało w 2013 roku. Jego działalność skoncentrowana jest wokół upamiętniania ważniejszych wydarzeń z życia Kościoła, Zakonu Maltańskiego oraz historycznych jubileuszów, rocznic. Poprzez filatelistykę, a więc poprzez wydawanie m.in.: znaczków, stempli, pocztówek. 

Stowarzyszenie, ponadto wspiera działania i inicjatywy społeczne w obszarach kultury, edukacji i oświaty związane z upamiętnianiem rocznic narodowych, ważnych wydarzeń regionalnych, a także ogólnopolskich także wspiera aktywność społeczną skierowaną na dobroczynność i działania humanitarne.

Oferta obejmuje wykonanie:

 • obrazów na płótnie
 • banerów
 • map
 • druków
   •  
 • książek
 • kalendarzy
 • wizytówek. 

Kontakt:

STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW FILATELII MATAŃSKIEJ
ul. Leśna 26
10-173 Olsztyn
e-mail: filatelia.maltanska@gmail.com
tel. 505 691 291
KRS 0000498821 REGON 7393865691 NIP 281566666

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA EKO CANDLES

Oferta obejmuje:

 • produkcję świec
 • produkcję zniczy 
  •  
 •  

Kontakt:

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA EKO CANDLES
ul. Kościelna 47 Gryźliny,
11-034 Stawiguda
tel. 502 327 951
KRS 0000738373 REGON 380617252 NIP 7393916365

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna G-URAL

Dzięki wsparciu z Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej możliwe stało się utworzenie pięciu miejsc pracy.

Motoryzacja i motocykle to nasza pasja. Będąc aktywnymi motocyklistami i od lat działając na olsztyńskim rynku, znamy dobrze Wasze potrzeby, a jeszcze lepiej potrzeby Waszych maszyn. WSS G-ural to fachowy serwis motocyklowy o szerokim spektrum usług i napraw. Naprawiamy motocykle wszystkich marek. Mamy też duże doświadczenie w renowacji oldtimerów, którym przywracamy dawną świetność. Naszą ofertę dopełnia komis motocyklowy oraz oferowane przez nas przewozy okolicznościowe przepiękną Warszawą M-20.

Oferta obejmuje następujące usługi m. in.:

 • naprawy powypadkowe;
 • przygotowanie motocykli do sportu;
 • transport motocykli;
 • naprawa felg;
 • prace związane z elektryką pojazdu;
 • spawanie części;
 • regeneracja amortyzatorów;
 • bieżąca obsługa;
 • kompleksową renowację motocykli;
 • piaskowanie; malowanie proszkowe karoserii;
 • przewozy okolicznościowe.

Kontakt:

G-Ural Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna
ul. Gietkowska 9d, 10-170 Olsztyn
tel. 796 818 156, e-mail: biuro@g-ural.pl
KRS: 0000443207; NIP: 7393857591 REGON: 281454884

Fundacja ZDANOWICZ BE CREATIVE

Podmiot certyfikowany znakiem zakup Pro Społeczny

Działalność fundacji jest wielopłaszczyznowa, ale skupia się przede wszystkim na kreowaniu czasu wolnego, integracji międzyludzkiej, zacieśnieniu więzi międzypokoleniowych i promocji aktywnych postaw. Ponadto fundacja wspiera działania artystyczne i pomaga rozwijać zainteresowania na każdym etapie życia.

Oferta obejmuje:

 • usługi konferansjerskie
 • usługi wokalne i muzyczne
 • usługi fotograficzne
 • usługi prowadzenia warsztatów tematycznych
 • organizacja wydarzeń
 • wynajem i obsługa toru kapslowego

Kontakt:

Fundacja ZDANOWICZ BE CREATIVE
ul. Paderewskiego 20, 11-100 Lidzbark Warmiński
tel. 504 011 187, 505 018 416
e-mail: zdanowiczbecretive@gmail.com
KRS 0000780008 NIP 7432037657 REGON 383131060

FUNDACJA JEŻYK

Fundacja działa w obszarach związanych z szeroko rozumianą technologią informacyjną (IT). Oferuje wsparcie lokalnym przedsiębiorcom i instytucjom edukacyjnym starając się optymalnie dobrać produkty i usługi aby w pełni wykorzystać ich możliwości w podniesieniu poziomu efektywności, sprzedaży, komunikacji z klientem bądź podniesienia poziomu edukacji.

Oferta fundacji obejmuje:

 • wsparcie marketingowe (doradztwo oraz realizacja kampanii marketingowych)
 • strony internetowe (tworzenie witryn oraz optymalizacja już istniejących)
 • rozwiązania IT (projektowanie oraz wdrażanie dedykowanych rozwiązań IT)
 • identyfikacja wizualna (tworzenie identyfikacji wizualnej marek, produktów oraz usług)

Kontakt:

Fundacja JEŻYK
ul. Kajki 3/1, 10-546  Olsztyn
tel. 799 990 909
e-mail: kontakt@jeżyk.org
KRS 0000725103 NIP 7393912605 REGON 369798390

Fundacja ROCK

15 stycznia 2018 roku na mapie Warmii pojawił się nowy twór, którego celem jest krzewienie kultury lokalnie jak i na terenie całego kraju – FUNDACJA ROCK

Oferta fundacji obejmuje:

  • organizację koncertów, widowisk teatralnych
  • organizację imprez plenerowych
  • organizację festiwali i jarmarków
  • wynajem sprzętu nagłaśniającego

Kontakt:

Fundacja ROCK
ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 15/21, 10-457 Olsztyn
tel. 502 375 492
KRS 0000713682  NIP 7393909000 REGON 369246933

MRĄGOWSKIE STOWARZYSZENIE ROWEROWE

Mrągowskie Stowarzyszenie Rowerowe kultywuje i kontynuuje kilkudziesięcioletnie tradycje kolarskie Mrągowie  i rejonie. To tutaj można rozpocząć swoją przygodę z kolarstwem. Organizacja to zawodnicy, trenerzy, kibice, pasjonaci i sponsorzy.

Oferta obejmuje następujące usługi m. in.:

 • serwisowe skierowane do organizacji pozarządowych działające na terenie powiatu usługi mrągowskiego
 • stacjonarny i mobilny serwis rowerowy
 • szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz napraw i obsługi technicznej rowerów
 • organizacja wycieczek rowerowych

Kontakt:

MRĄGOWSKIE STOWARZYSZENIE ROWEROWE
ul. Warszawska 26, 11-700 Mrągowo
tel. 782 440 222
e-mail: cyclingmsr@gmail.com
facebook.com/kolarstwomragowo/
KRS 0000247174 NIP 7422110654 REGON 28008439

Spółdzielnia Socjalna BARKA

Stowarzyszenie “Nie lękaj się” oraz Stowarzyszenie “Pomocna Dłoń” w Wygodzie utworzyło Spółdzielnie Socjalną. 27.02.2014 r. dokonany został wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod nazwą Spółdzielnia Socjalna “Barka”. Spółdzielnia ma na celu przywrócenia na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób przewlekle psychicznie chorych, osób o niskiej zatrudnialności oraz umożliwienie osobom bezrobotnym aktywizację zawodową poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa. 

Celem Spółdzielni jest także tworzenie więzi oraz integracja społeczna. Spółdzielnia podejmuje działania mające za przedmiot odbudowanie i podtrzymanie u członków Spółdzielni umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania i pobytu.

Spółdzielnia prowadzi działalność w zakresie:

 • usług gastronomicznych polegających na przygotowywaniu i wydawaniu posiłków
 • produkcji i przetwórstwa artkułów spożywczych
 • handlu wyprodukowanymi artykułami spożywczymi
 • usług sprzątających, konserwatorskich, pralniczych

Kontakt:

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA BARKA
ul. Jacka Kuronia 5, 10-167 Olsztyn
tel. 89 527 03 94
e-mail: sekretariat.nielekajsie@gmail.com
facebook.com/StowarzyszenieNieLekajSie
KRS 0000499369 NIP 7393865892
REGON 281569311

Fundacja ALTERNATYWNEJ EDUACJI ALE

Co to jest alternatywna edukacja? To edukacja nie dla wszystkich – to edukacja dla każdego. Fundacja stawia sobie za cel wspieranie dzieci, młodzieży i dorosłych w poszukiwaniu i rozwijaniu swoich pasji. Fundacje Alternatywnej edukacji „ALE” chce inicjować i propagować wszelkie inicjatywy przyczyniające się do obalania edukacyjnych stereotypów, dzielących na niezdolnych i zdolnych, trudnych, wzorowych. Chce pomagać i towarzyszyć zwłaszcza tam, gdzie z różnych przyczyn trudno jest doświadczyć efektu „ach! umiem!”

Oferta fundacji obejmuje:

 • animację czasu wolnego
 • usługi filmowania
 • warsztaty artstyczne
 • spektakle i widowiska multimedialne
 • oprawę artystycznych wydarzeń publicznych
 
 • programy edukacyjne dla dzieci, młodzieży, dorosłych
 • szkolenia kompetencji osobistych
 • doradztwo i pomoc psychologiczną
 • szkolenia, doradztwa, mentoring, konsultacje dla samorządów, instytucji, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych

Kontakt:

Fundacja ALTERNATYWNEJ EDUKACJI ALE
ul. Kopernika 2 C, 11-700 Mrągowo
tel. Aleksandra Lemańska 660 739 028 (działalność funcacji)
Daria Woźniel 505 393 983 (edukacja, rozwój sektorowy)
Paweł Kisiel 661 923 844  (kultura i sztuka)
e-mail: alefundacja@gmail.com
facebook.com/Fundacja-Alternatywnej-Edukacji-ALE
KRS 0000431878   REGON 281429018   NIP 7422246767

Spółdzielnia Socjalna ANDERSOUND

Dzięki wsparciu z Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej możliwe stało się utworzenie pięciu miejsc pracy.

ANDERSOUND to firma świadcząca usługi związane z nagłośnieniem i kompleksową obsługą imprez artystycznych. Obsługujemy zarówno małe imprezy i eventy, jak również duże koncerty. Inspiracją do powstania i działalności firmy ANDERSOUND była chęć połączenia życiowej pasji z zawodem.

Naszym priorytetem jest wysoka jakość świadczonych usług, co w pełni umożliwia nam doświadczona kadra techników i realizatorów dźwięku oraz wysokiej klasy sprzęt. Dzięki doświadczeniu, profesjonalizmowi oraz dbałości o jakość wykonywanych usług stale budujemy zaufanie i uznanie w branży artystycznej, zawsze starając się sprostać rosnącym wymaganiom artystów i organizatorów imprez.

Oferta fundacji obejmuje:

  • nagłośnienie koncertów, festiwali, imprez plenerowych, halowych i klubowych;
  • estrada z zadaszeniem;
  • profesjonalne oświetlenie sceniczne;
  • obsługa konferencji, bankietów, spotkań integracyjnych, prezentacji;
 • konferansjer;
 • Zespół muzyczny;
 • DJ;
 • projekcje multimedialne;
 • imprezy promocyjne i wydarzenia sportowe;
 • kompleksowa realizacja tras koncertowych
 • imprez dla dzieci;
 • obsługa cateringowa imprez;
 • wydarzenia firmowe;
 • imprezy plenerowe, pikniki;
 • imprezy taneczne;
 • festyny;

Kontakt:

Spółdzielnia Socjalna ANDERSOUND
ul. Żiżki 5/13, 10-070 Olsztyn
e-mail: biuro@andersound.pl
tel. 509 705 927, 505 151 930
KRS: 0000496483; NIP: 7393865260; REGON: 281564650

Spółdzielnia Socjalna TRADYCJA SMAKÓW

W dniu 23.09.2014 została podpisana umowa dotycząca rozpoczęcia od 1 października 2014 r. działalności Spółdzielni Socjalnej „Tradycja Smaków” w Olsztynku. Spółdzielnia socjalna założona została przez dwie osoby prawne tj. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych „Razem” i Gminę Olsztynek.

 

W Spółdzielni socjalnej „Tradycja smaków” zostało zatrudnionych 5 osób, w tym 3 osoby bezrobotne i 2 osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Osoby te posiadają doświadczenie w gastronomii. Przedmiotem działalności spółdzielni jest przygotowanie i dystrybucja posiłków dla indywidualnych klientów i firm, a także organizacja imprez okolicznościowych (konferencje, domówki, imprezy itd.).

Kontakt:

Spółdzielnia Socjalna TRADYCJA SMAKÓW
ul. Sienkiewicza 26, 11-015 Olsztynek
tel. 798 556 219, e-mail: tradycjasmakow@wp.pl
KRS: 0000520695; NIP: 7393868904, REGON: 281615554

Spółdzielnia Socjalna SMAKI

Spółdzielnia została powołana przez dwie organizacje pozarządowe tj.: Bank Żywności w Olsztynie i Olsztyńskie Forum Inicjatyw Społecznych. Bank Żywności jako jeden z założycieli, którego celem działania jest zmniejszanie obszarów niedożywienia oraz przeciwdziałanie marnowaniu żywności, wyszedł z inicjatywą, powołując do życia Spółdzielnię Przysmaki. 

Zaś Przysmaki, dziedzicząc misje i cele Banku Żywności, biorą czynny udział w rozwiązywaniu lokalnych problemów socjalnych i ekonomicznych, między innymi wzmacniając działania na zapotrzebowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie w zakresie ciepłych posiłków obiadowych, a co za tym idzie dotarcie do dużej rzeszy osób potrzebujących w mieście Olsztynie. Spółdzielnia utworzyła sześć nowych miejsc pracy dla osób z wykluczenia społecznego w tym w dużej mierze dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy co ma duże znaczenie społeczne.

Kontakt:

Spółdzielnia Socjalna SMAKI
ul. Marka Kotańskiego 1, 10-165 Olsztyn
tel. 698 345 509
KRS: 0000482999; NIP: 7393863373
REGON: 281543636

Spółdzielnia Socjalna HUMANUS

Spółdzielnia Socjalna HuManus powstała w 2014 roku z inicjatywy Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa oraz Banku Żywności w Olsztynie. Idea Spółdzielni oraz główne spektrum działań opiera się o kreatywne wytwarzanie i przetwarzanie przedmiotów codziennego użytku, nadawanie im nowego i indywidualnego kształtu oraz przeznaczenia.

Pracownicy Spółdzielni pracują głównie w drewnie, szkle, metalu; malują, rzeźbią, plakatują, szyją i tapicerują… W siedzibie Spółdzielni, przy ul. M. Kotańskiego 1, znajduje się warsztat, pracownia i galeria artystyczna, w której przy filiżance kawy można nie tylko zaplanować przestrzeń, ale również samodzielnie, pod okiem artystów, wykonać przedmioty użytkowe i artystyczne, meble, elementy dekoracyjne etc. Pracownicy Spółdzielni organizują warsztaty artystyczne , plenery i eventy – w siedzibie oraz wyjazdowe. Załogę Spółdzielni tworzą osoby niepełnosprawne, które poprzez swoją pracę i zaangażowanie stworzyły miejsce przyjazne każdemu, promujące działania prospołeczne, odpowiedzialny biznes, ekonomię społeczną, a przede wszystkim wyczucie smaku i produkt zaprojektowany i wykonany od podstaw w oparciu o indywidualną potrzebę klienta w każdym wieku.

Kontakt:

Spółdzielnia Socjalna HuManus
Marka Kotańskiego 1, 10-167 Olsztyn
Tel: 575 111 625; e-mail: biuro@humanus.org.pl
KRS: 0000524225; NIP: 7393870261
REGON: 281628083

Spółdzielnia Socjalna ECOSTEAM

Specjalizujemy się w czyszczeniu różnych typu powierzchni, urządzeń, maszyn, miejsc trudno dostępnych i trudnych do doczyszczenia metodami tradycyjnymi. 

Nowatorska technologia gorącej pary jest idealnym rozwiązaniem w sytuacji, gdy standardowe metody nie mogą być stosowane lub osiągane efekty nie są zadowalające. Czyszczenie parą to proces nanotechnologiczny, polegający na aktywowaniu jonów minerałów rozpuszczonych w wodzie. Pod wpływem bardzo wysokiej temperatury rośnie ich energia wewnętrzna, a co za tym idzie – także prędkość. To dlatego potrafią one rozbić struktury brudu i błony komórkowe bakterii, grzybów, roztoczy…

Kontakt:

Spółdzielnia Socjalna Ecosteam
ul. M. Kotańskiego 1 (Wjazd od ulicy Artyleryjskiej), 10–165 Olsztyn
tel. 539 968 782, e-mail: biuro@para.olsztyn.pl
KRS: 0000468702; NIP: 7393861865
REGON: 281521860

Spółdzielnia Socjalna MAGIA SMAKÓW

Mała gastronomia umiejscowiona w lokalu położonym w atrakcyjnej lokalizacji Bartoszyc, pasażu handlowym przy ulicy PADEREWSKIEGO 20. Do swoich klientów kierujemy niezwykle bogatą i zróżnicowaną ofertę konsumpcyjną wyrobów garmażeryjnych. Wyroby codziennie świeże, domowa tradycyjna receptura. Oprócz tego naszym klientom będzie umożliwione miłe spędzenie czasu w przyjemnej atmosferze. Wyroby sprzedawane są na wagę

Kontakt:

Spółdzielnia Socjalna MAGIA SMAKÓW
ul. Paderewskiego 20, Bartoszyce
tel. 796 278 439, e-mail: magia_smaku@wp.pl
KRS: 0000476815; NIP: 7432026004
REGON: 281535217

Spółdzielnia Socjalna MAZURSKA ZAGRODA

Spółdzielnia Socjalna „Mazurska Zagroda” w Kozarku Małym powstała w lipcu 2012 r. z inicjatyw właściciela byłej bazy po PGR, dwóch mieszkańców Kozarka, mieszkanki sąsiedniej miejscowości Borki Wielkie i dwóch mieszkańców Olsztyna.
Nasza osada jest prowadzona jako wieś tematyczna – Wieś Seniora „Mazurska Zagroda”. Obok rodzimych mieszkańców Osady mieszkają tu także pensjonariusze Domu Seniora, którymi na co dzień zajmują się troskliwie nasi Spółdzielcy.
Istnieje możliwość stałego lub sezonowego zamieszkania w Osadzie w całorocznych domkach, budowanych z myślą o komfortowych warunkach życia seniorów.

Kontakt:

Spółdzielnia Socjalna MAZURSKA ZAGRODA
Kozarek Mały 3, 11-731 Sorkwity
tel. 605 850 187, 609 181 476
e-mail: kontakt@mazurskazagroda.pl
KRS: 0000423444; NIP: 7422246477
REGON: 281407123

Spółdzielnia Socjalna POMOC

Oferta spółdzielni obejmuje usługi z zakresu:
indywidualnej lub zespołowej działalności fizjoterapeutów, prowadzonej w takich dziedzinach jak: diagnostyka fizjoterapeutyczna, fizykoterapia, hydroterapia, masaż leczniczy, terapia ruchowa itp.;
pozaszkolnej formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
działalności pomocniczej związanej z utrzymaniem porządku w budynkach;
poprawy kondycji fizycznej.

Kontakt:

Spółdzielnia Socjalna POMOC
Nowe Kiejkuty 17, 12-120 Dźwierzuty, woj. warmińsko-mazurskie
KRS: 0000707511; REGON: 369020376; NIP: 7451849103

Fundacja MAZURYMEDIA

Podstawowym celem fundacji jest promowanie i popularyzowanie działań związanych z kulturą, edukacją, sportem i rekreacją, ochroną środowiska oraz gospodarką i szeroko rozumiana problematyka społeczna, przede wszystkim Olsztyna i regionu Warmii i Mazur z zastosowaniem nowoczesnych i tradycyjnych mediów. Istotnym celem jest kształtowanie postawy świadomego odbiorcy mediów.

Oferta fundacji obejmuje:

 • realizację programów telewizyjnych
 • realizację audycji radiowych
 • realizowanie filmów
 • zakładanie i promowanie telewizji internetowej
 • szkolenia
 • portale wideo

Kontakt:

FUNDACJA MAZURYMEDIA
ul. Profesorska 7, lok. 19, 10-080 Olsztyn
e-mail: mazurymedia@gmail.com
KRS 0000542030
REGON 360951512
NIP 7393873360

Fundacja EKOAUTONOMIA

Fundacja ma na celu przywrócenie na rynek pracy, poprzez prowadzenie działalności na przecz integracji i reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób o niskiej zatrudnialności oraz umożliwienie bezrobotnym aktywizacji zawodowej. Organizacja podejmuje działania mające za przedmiot odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu.

Działalność gospodarcza obejmuje m.in.:

 • konserwację i naprawę pojazdów samochodowych
 •  usługi sprzątania budynków i obiektów przemysłowych
 • serwis komputerowy

Kontakt:

FUNDACJA EKOAUTONOMIA
ul. Pana Tadeusza 10/4, 10-461 Olsztyn
tel. 696 848 034
KRS 0000701816; REGON 368948797; NIP 7393906881

Spółdzielnia Socjalna „CONVIVO”​

Oferta spółdzielni obejmuje:

 • warsztaty teatralne
 • warsztaty edukacyjne
 • prezentację artystyczną oraz pomocniczą
 • tłumaczenia
 • usługi księgowe
 • usługi kulinarne

 

Kontakt:

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „CONVIVO”

Węgajty 18, 11-042 Jonkowo
KRS: 0000711419 NIP:7393908271 REGON: 369107048

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna APROPO’S

Wielobranżowa spółdzielnia socjalna APROPO’S prowadzi artystyczną i literacką działalność twórczą.

Kontakt:

WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA APROPO’S
ul. Barcza 40/18, 10-685 Olsztyn
tel. 668 393 905
e-mail: apropos.olsztyn@o2.pl
KRS 0000309900; NIP 7393696047; REGON 280314253

Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych OLSZTYŃSKI JAKUBEK

Oferta spółdzielni obejmuje:

 • wytwarzanie gotowych posiłków i dań
 • przygotowywanie i dostarczanie gotowych dań dla odbiorców zewnętrznych
 • pozostała działalność gastronomiczna

Kontakt:

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA OSÓB PRAWNYCH OLSZTYŃSKI JAKUBEK
ul. Jacka Kuronia 5, 10-165 Olsztyn
tel. 606 745 735
e-mail: redamarek0@gmail.com
KRS 0000693600 NIP 7393902848
REGON 368183538

Fundacja SEKURA

Oferta Fundacji Secura obejmuje:

 • doradztwo ubezpieczeniowe przy zawieraniu ubezpieczeń
 • pomoc przy obsłudze ubezpieczeń

Kontakt:

FUNDACJA SECURA

Spółdzielnia Socjalna HERBARIUM

 

 

 

Kontakt:

Lipinki 13, 13-340 Biskupiec (powiat nowomiejski, gmina Biskupiec)
tel: 697 080 469 (ks. Maciej Górka)
KRS: 0000493344; NIP: 8771476911
REGON: 281558320

Rozmiar czcionki