Nasi Eksperci

dr Jarosław Mioduszewski
Specjalizacje: zarządzanie przedsiębiorstwem, efektywność jego funkcjonowania i rozwój, negocjacje biznesowe, trening kierowniczy, zarządzanie organizacją, biznesplany
dr hab. Krzysztof Krukowski
Specjalizacje: zarządzanie przedsiębiorstwem, efektywność jego funkcjonowania i rozwój, negocjacje biznesowe, trening kierowniczy, zarządzanie organizacją, biznesplany
Ewa Kowalczyk
Specjalizacje: rachunkowość i finanse; ekonomika i organizacja przedsiębiorstw m.in. prowadzenie pełnej księgowości, rozliczeń, sprawozdania finansowe, kadry i płace, podatki itp .
dr Marian Oliński
Specjalizacja: zarządzanie przedsiębiorstwem, w szczególności MMŚP; wspieranie przedsiębiorczości; modele biznesu
mec. Marta Kawula
Specjalizacje: prawo pracy; prawo spółdzielcze; prawo cywilne; prawo rodzinne; prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne