Nasz zespół

Zespół Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie

Przedstawiamy Państwu nasz zespół OWES, który zaangażowany jest w prace nad wspieraniem ekonomii społecznej w subregionie olsztyńskim województwa warmińsko – mazurskiego (powiaty: bartoszycki, lidzbarski, kętrzyński, mrągowski, olsztyński oraz miasto Olsztyn).

Zapraszamy do kontaktu oraz współpracy.

Dariusz Węgierski

Prezes WAMA-COOP / Ekspert ds. przedsiębiorczości społecznej

Remigiusz Dobkowski

Prezes WAMA-COOP / Ekspert ds. przedsiębiorczości społecznej

Mateusz Dobkowski

Kierownik Inkubatorów Przedsiębiorczości Społecznej

Maciej Sztabiński

Kierownik Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej

 

Aleksandra Maderska

Specjalistka ds. informacji

 

Izabela Makowska

Doradczyni ds. przedsiębiorczości 

 

Maja Szulgo

Specjalistka ds. szkoleń

 

Wiktoria Laskowska

Animatorka przedsiębiorczości społecznej

 

Ewelina Majewska

Animatorka przedsiębiorczości społecznej

 

Anna Wyrozębska

Animatorka przedsiębiorczości społecznej

 

Marek Orlicki

Animator przedsiębiorczości społecznej

 

Sylwia Jasiak

Specjalistka ds. rozliczeń finansowych

 

Brygida Jankowska

Doradczyni ds. przedsiębiorczości 

 

Ewa Piekarczyk

Specjalistka ds. rozliczeń finansowych