Zespoł Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie

Przedstawiamy Państwu nasz zespół OWES, który zaangażowany jest w prace nad wspieraniem ekonomii społecznej w subregionie olsztyńskim województwa warmińsko – mazurskiego (powiaty: bartoszycki, lidzbarski, kętrzyński, mrągowski, olsztyński oraz miasto Olsztyn).

Zapraszamy do kontaktu oraz współpracy.

Dariusz Węgierski

Dariusz Węgierski

Prezes WAMA-COOP / Ekspert ds. przedsiębiorczości spolecznej

Remigiusz Dobkowski

Remigiusz Dobkowski

Członek Zarządu WAMA-COOP / Specjalista ds. rozwiązań klastrowych w ekonomii spolecznej

Mateusz Dobkowski

Mateusz Dobkowski

Kierownik Inkubatorów Przedsiębiorczości Społecznej

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

Agnieszka Maliszewska

Doradczyni ds. przedsiębiorczości społecznej

Katarzyna Kłosowska

Animatorka przedsiębiorczości społecznej

Aleksandra Maderska

Specjalistka ds. informacji

Marek Orlicki

Animator przedsiębiorczości społecznej

Anita Brzostowska

Doradczyni ds. przedsiębiorczości społecznej

Sylwia Jasiak

Specjalistka ds. rozliczeń finansowych

Izabela Makowska

Doradczyni ds. przedsiębiorczości społecznej

Brygida Jankowska

Doradczyni ds. przedsiębiorczości społecznej

Maja Szulgo

Specjalistka  ds. szkoleń

Ewa Piekarczyk

Specjalistka ds. rozliczeń finansowych

Wiktoria Laskowska

Specjalistka  ds. szkoleń

Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast