Nasz zespół

Zespół Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie

Przedstawiamy Państwu nasz zespół OWES, który zaangażowany jest w prace nad wspieraniem ekonomii społecznej w subregionie olsztyńskim województwa warmińsko – mazurskiego (powiaty: bartoszycki, lidzbarski, kętrzyński, mrągowski, olsztyński oraz miasto Olsztyn).

Zapraszamy do kontaktu oraz współpracy.

Dariusz Węgierski

Prezes Stowarzyszenia WAMA-COOP /
Ekspert ds. przedsiębiorczości społecznej

E-mail: wamacoop@wamacoop.pl
Tel.: 89 533 84 05

Remigiusz Dobkowski

Członek Zarządu Stowarzyszenia WAMA-COOP / Specjalista ds. procesu doradczego uczestników sieci

E-mail: r.dobkowski@wamacoop.pl
Tel.: 89 526 43 66

Mateusz Dobkowski

Dyrektor ds. rozwoju /Specjalista ds. gospodarki obiektu zamkniętego

E-mail: m.dobkowski@wamacoop.pl
Tel.: 89 526 43 66

Maciej Sztabiński

Członek Zarządu Stowarzyszenia WAMA-COOP/ Kierownik Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej

E-mail: m.sztabinski@wamacoop.pl
Tel.: 89 534 31 30 

Katarzyna Rycerz

Animatorka przedsiębiorczości społecznej


E-mail: k.rycerz@wamacoop.pl

Tel.: 502 111 255

Izabela Makowska

Doradczyni ds. przedsiębiorczości 


E-mail: i.makowska@wamacoop.pl
Tel.: 89 524 31 30

 

Sylwia Muszyńska

Specjalistka ds. informacji i szkoleń

E-mail: s.muszynska@wamacoop.pl
Tel.: 89 526 43 66

 

Marek Orlicki

Animator przedsiębiorczości społecznej

E-mail: m.orlicki@wamacoop.pl
Tel.: 609 147 760

 

Sylwia Jasiak

Specjalistka ds. rozliczeń finansowych

E-mail: s.jasiak@wamacoop.pl
Tel.: 89 534 31 30

 

Ewa Piekarczyk

Specjalistka ds. rozliczeń finansowych

E-mail: e.piekarczyk@wamacoop.pl
Tel.: 89 534 31 30

 
Agnieszka Maliszewska

Konsultantka kluczowa ds. przedsiębiorczości społecznej

E-mail: a.maliszewska@wamacoop.pl
Tel.: 89 534 43 66

Brygida Jankowska

Konsultantka kluczowa ds. przedsiębiorczości społecznej

E-mail: b.jankowska@wamacoop.pl
Tel.: 89 534 31 30

Maja Szulgo

Doradczyni ds. przedsiębiorczości

E-mail: m.szulgo@wamacoop.pl
Tel.: 89 534 31 30

Bank Żywności w Olsztynie:

Joanna Czułowska

Konsultantka kluczowa ds. przedsiębiorczości społecznej IPS3

E-mail: joanna.czulowska@bankizywnosci.pl
Tel.: 531 038 644

Agnieszka Dobosz-Szmigiel

 Animatorka przedsiębiorczości społecznej IPS3

E-mail: agnieszka.szmigiel@bankizywnosci.pl
Tel.: 690 527 430

Marta Parzonka

Animatorka przedsiębiorczości społecznej IPS3

E-mail: marta.parzonka@bankizywnosci.pl
Tel.: 690 527 659