ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE

Wybierz kurs lub szkolenie i zgłoś się do OWES Olsztyn! Zapraszamy wszystkie przedsiębiorstwa społeczne, które otrzymały wsparcie dotacyjne na utworzenie miejsc pracy, do wskazania tematyki szkoleń lub kursów doskonalących do podniesienia kwalifikacji ich pracowników. Przypominamy, iż szkolenia i kursy doskonalące przeznaczone są dla pracowników, którzy objęci zostali wsparciem dotacyjnym na utworzenie miejsc pracy przez OWES w Olsztynie. …

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE Czytaj więcej »

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH RUNDY 7 KONKURSU DOTACYJNEGO

Informujemy, że zakończyła się ocena merytoryczna wniosków złożonych w ramach 7 Rundy konkursu dotacyjnego projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i …

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH RUNDY 7 KONKURSU DOTACYJNEGO Czytaj więcej »

INFORMACJA O ZAMKNIĘTYCH BIURACH

Informujemy iż w dniu 02.05.2022 r. biura Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP będą zamknięte. Zapraszamy w środę 4.05.2022 r!

SPOTKANIE POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ W KĘTRZYNIE

20 kwietnia 2022 roku w sali obrad kętrzyńskiego Ratusza w odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Rozwoju Ekonomii Społecznej Powiatu kętrzyńskiego, w którym udział wzięło 14 uczestników – przedstawiciele Stowarzyszenia WAMA-COOP oraz instytucji samorządowych. W spotkaniu gościnnie uczestniczyły: Pani Katarzyna Koplińska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie i Pani Monika Krzysztoń – reprezentująca Regionalny …

SPOTKANIE POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ W KĘTRZYNIE Czytaj więcej »

TARGI PRACY I EDUKACJI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

W środę 20 kwietnia w hali Sportowej Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim odbyły się 12 Targi Pracy i Edukacji. Celem wydarzenia była aktywizacja zawodowa młodych mieszkańców powiatu lidzbarskiego poprzez prezentację lokalnych firm, przedsiębiorstw społecznych i placówek edukacyjnych oraz szkoleniowych, a także popularyzację innych instytucji świadczących usługi m.in. na rzecz młodzieży. Nie mogło …

TARGI PRACY I EDUKACJI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM Czytaj więcej »

SPOTKANIE POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ W MRĄGOWIE

12 kwietnia 2022 roku w sali Mrągowskiego Centrum Aktywności Lokalnej w Mrągowie odbyłosię posiedzenie Zespołu ds. Rozwoju Ekonomii Społecznej Powiatu Mrągowskiego, w którym udział wzięło 10 uczestników – przedstawiciele Stowarzyszenia WAMA-COOP oraz instytucji samorządowych. Podczas spotkania padła propozycja, by do posiedzeń włączać gościnnie lub na stałe przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej / przedsiębiorstw społecznych działających na …

SPOTKANIE POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ W MRĄGOWIE Czytaj więcej »

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY FORMALNEJ W RAMACH RUNDY 7 KONKURSU DOTACYJNEGO

Informujemy, że dokumenty wszystkich podmiotów biorących udział w Rundzie 7 konkursu o przyznanie wsparcia finansowego w  postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, przeszły pomyślnie ocenę formalną i przekazane zostały do …

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY FORMALNEJ W RAMACH RUNDY 7 KONKURSU DOTACYJNEGO Czytaj więcej »

SPOTKANIE POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ W BARTOSZYCACH

W piątek 1 kwietnia odbyło się posiedzenie powiatowego Zespołu ds. Ekonomii w Bartoszycach. Spotkanie miało miejsce w siedzibie nowopowstałej Spółdzielni Socjalnej „Po Sąsiedzku” w Bisztynku i było połączone z jej otarciem. Prezes Spółdzielni Pani Dorota Grendzińska zaprezentowała spółdzielnię i omówiła kulisy powstania spółdzielni. Pochwaliła się sukcesami, pracownikami oraz owocną współpracą z instytucjami i środowiskiem lokalnym. …

SPOTKANIE POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ W BARTOSZYCACH Czytaj więcej »

Rozmiar czcionki