KONKURSY DOTACYJNE

Udzielamy wsparcia finansowego na: 1)  tworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej. Stawka jednostkowa na utworzenie miejsca pracy wynosi 35.212,00 zł. Stawka jednostkowa na utrzymanie miejsca pracy przez okres 12 miesięcy wynosi odpowiednio: – 38.178,00 […]

KONKURSY DOTACYJNE Czytaj więcej »

SPOTKANIE INFORMACYJNE W SPR. PROJEKTU PREMIA SPOŁECZNA

Dzięki zaproszeniu Fundacji Fundusz Współpracy mieliśmy przyjemność uczestniczyć w spotkaniu informacyjnym dotyczącym Premii Społecznej, które odbyło się w dniu 09.07.2024 w Kuźni Społecznej. W trakcie spotkania zaprezentowane zostały założenia mechanizmu Premia społeczna, przedstawiono korzyści z jego wdrożenia, a także omówiono harmonogram oraz zasady ubiegania się o granty przez samorządy. Zaprezentowano również wiele rozwiązań z zakresu zlecania i

SPOTKANIE INFORMACYJNE W SPR. PROJEKTU PREMIA SPOŁECZNA Czytaj więcej »

RUSZYŁA REKRUTACJA DO 13 EDYCJI KONKURSU IM. JACKA KURONIA 

Pragniemy poinformować, że Fundacja Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń do 13 edycji konkursu im. Jacka Kuronia. Od wielu lat nagradzane w tym konkursie są podmioty ekonomii społecznej, które łączą sukces biznesowy z zaangażowaniem w rozwiązywanie problemów społecznych. W ubiegłym roku tytuł Najlepszego Przedsiębiorstwa Społecznego Roku zdobyła Spółdzielnia Socjalna MULTISERVICE. Zachęcamy do udziału w

RUSZYŁA REKRUTACJA DO 13 EDYCJI KONKURSU IM. JACKA KURONIA  Czytaj więcej »

ZMIANA TERMINU SZKOLENIA Z MODUŁU 3 DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ORAZ BENEFICJENTÓW PROJEKTU UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSPARCIE FINANSOWE NA UTWORZENIE I UTRZYMANIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH

W związku z realizacją projektu „Olsztyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, informujemy o zmianie terminu szkolenia z MODUŁU 3. Powodem jest brak wystarczającej liczby uczestników szkolenia. MODUŁ 3 – Tematyka z zakresu: zasady udanej współpracy, budowanie zespołu i umacnianie wzajemnych relacji, komunikacja i podział obowiązków. data:  NOWA DATA 11.07.2024 r. (czwartek) godz. 9:00 – 14.00 miejsce:

ZMIANA TERMINU SZKOLENIA Z MODUŁU 3 DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ORAZ BENEFICJENTÓW PROJEKTU UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSPARCIE FINANSOWE NA UTWORZENIE I UTRZYMANIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH Czytaj więcej »

ZMIANA TERMINU SZKOLENIA Z MODUŁU 1 DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ORAZ BENEFICJENTÓW PROJEKTU UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSPARCIE FINANSOWE NA UTWORZENIE I UTRZYMANIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH

W związku z realizacją projektu „Olsztyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, informujemy o zmianie terminu szkolenia z MODUŁU 1. Powodem jest brak wystarczającej liczby uczestników szkolenia. MODUŁ 1 – Tematyka z zakresu podstaw ekonomii i przedsiębiorczości społecznej . data:  NOWA DATA 10.07.2024 r. (środa) godz. 9:00 – 14.00 miejsce: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości  i Przedsiębiorczości

ZMIANA TERMINU SZKOLENIA Z MODUŁU 1 DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ORAZ BENEFICJENTÓW PROJEKTU UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSPARCIE FINANSOWE NA UTWORZENIE I UTRZYMANIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH Czytaj więcej »

PORĘCZENIA DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ Z BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego informują o możliwości uzyskania wsparcia dla PES w zakresie finansowania działalności własnej i rozwoju na zapewnienie zabezpieczenia zobowiązań dłużnych, pokrycie wadiów oraz gwarancji należytego wykonania umowy W ramach instrumentu oferowane będą poręczenia: Celem instrumentu poręczeniowego jest zmniejszenie bariery dysponowania niewystarczającymi zabezpieczeniami przez PES, które ubiegają się

PORĘCZENIA DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ Z BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Czytaj więcej »

INFORMACJA O TERMINIE SZKOLENIA Z MODUŁU 3 DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ORAZ BENEFICJENTÓW PROJEKTU UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSPARCIE FINANSOWE NA UTWORZENIE I UTRZYMANIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH

W związku z realizacją projektu „Olsztyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, informujemy o ustaleniu terminu szkolenia z MODUŁU 3. MODUŁ 3 – Tematyka z zakresu: zasady udanej współpracy, budowanie zespołu i umacnianie wzajemnych relacji, komunikacja i podział obowiązków. data: 04.07.2024r. (czwartek) godz. 9.00-14.00 miejsce: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości  i Przedsiębiorczości Lokalnej, ul. Mickiewicza 21/23 /parter,

INFORMACJA O TERMINIE SZKOLENIA Z MODUŁU 3 DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ORAZ BENEFICJENTÓW PROJEKTU UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSPARCIE FINANSOWE NA UTWORZENIE I UTRZYMANIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH Czytaj więcej »

INFORMACJA O TERMINIE SZKOLENIA Z MODUŁU 1 DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ORAZ BENEFICJENTÓW PROJEKTU UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSPARCIE FINANSOWE NA UTWORZENIE I UTRZYMANIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH

W związku z realizacją projektu „Olsztyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, informujemy o ustaleniu terminów szkoleń z MODUŁU 1. MODUŁ 1 – Tematyka z zakresu podstaw ekonomii i przedsiębiorczości społecznej . data:  03.07.2024 r. (środa) godz. 9:00 – 14.00 miejsce: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości  i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP  ul. A. Mickiewicza 21/23/parter, 10-508 Olsztyn Szczegóły dotyczące

INFORMACJA O TERMINIE SZKOLENIA Z MODUŁU 1 DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ORAZ BENEFICJENTÓW PROJEKTU UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSPARCIE FINANSOWE NA UTWORZENIE I UTRZYMANIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH Czytaj więcej »

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE W RAMACH PROGRAMU „WARTO BYĆ PRZEDSIĘBIORSTWEM SPOŁECZNYM!” 

Pragniemy poinformować, że w dniu 27 czerwca 2024 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków o wsparcie w ramach Programu „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” na lata 2023-2025. Edycja 2024. Realizacja Instrumentów wsparcia dla przedsiębiorstw społecznych w ramach Programu jest finansowana ze środków Funduszu Pracy i Funduszu Solidarnościowego.Wniosek/ki wraz z oświadczeniami należy składać w terminie od

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE W RAMACH PROGRAMU „WARTO BYĆ PRZEDSIĘBIORSTWEM SPOŁECZNYM!”  Czytaj więcej »

NABÓR WNIOSKÓW W KONKURSIE  „AMBASADOR EKONOMII SPOŁECZNEJ NA WARMII  I MAZURACH”

Pragniemy poinformować, że Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił nabór wniosków w Konkursie  pn.  „Ambasador Ekonomii Społecznej na Warmii  i Mazurach”, który organizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Celem Konkursu jest uhonorowanie jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, w tym przedsiębiorców społecznych, placówek edukacyjnych, a także podmiotów ekonomii społecznej,w tym organizacji pozarządowych poprzez

NABÓR WNIOSKÓW W KONKURSIE  „AMBASADOR EKONOMII SPOŁECZNEJ NA WARMII  I MAZURACH” Czytaj więcej »