KONKURSY DOTACYJNE

Udzielamy wsparcia finansowego na: 1)  tworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej. Stawka jednostkowa na utworzenie miejsca pracy wynosi 31.229,00 zł. Stawka jednostkowa na utrzymanie miejsca pracy przez okres 12 miesięcy wynosi odpowiednio: […]

KONKURSY DOTACYJNE Read More »

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU 1 RUNDY KONKURSOWEJ W RAMACH PROJEKTU „OLSZTYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ”

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej „WAMA-COOP” informuje o zakończeniu konkursu w ramach rundy konkursowej nr 1/2024 na składanie wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w ramach projektu Olsztyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z powodu braku zgłoszeń. Jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie przekażemy datę ogłoszenia kolejnej rundy

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU 1 RUNDY KONKURSOWEJ W RAMACH PROJEKTU „OLSZTYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ” Read More »

SEMINARIUM DLA POWIATOWYCH/MIEJSKICH ZESPOŁÓW DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ

12 kwietnia 2024 r. mieliśmy przyjemność uczestniczyć w Seminarium dla powiatowych /miejskich zespołów ds. ekonomii społecznej w regionie pt.” Usługi społeczne katalizatorem rozwoju podmiotów ekonomii społecznej”. Seminarium zorganizowane przez ROPS Olsztyn – Spójna Polityka Społeczna Warmii i Mazur . Na spotkaniu poruszone zostały bardzo ważne kwestie dotyczące ekonomii społecznej w regionie m.in. Pan Jakub Szewczyk

SEMINARIUM DLA POWIATOWYCH/MIEJSKICH ZESPOŁÓW DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ Read More »

INFORMACJA O TERMINIE SZKOLENIA Z MODUŁU 2 DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ORAZ BENEFICJENTÓW PROJEKTU UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSPARCIE FINANSOWE NA UTWORZENIE I UTRZYMANIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH

W związku z realizacją projektu „Olsztyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, informujemy o ustaleniu terminu szkolenia z MODUŁU 2. MODUŁ 2 – Tematyka z zakresu zasad udzielania i rozliczenia wsparcia finansowego . data:  22.04.2024 r. (poniedziałek) godz. 9:00 – 14.00 miejsce: Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Bartoszycach ul. Hubalczyków 2 pok.6, 11-200 Bartoszyce Szczegóły dotyczące naboru do

INFORMACJA O TERMINIE SZKOLENIA Z MODUŁU 2 DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ORAZ BENEFICJENTÓW PROJEKTU UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSPARCIE FINANSOWE NA UTWORZENIE I UTRZYMANIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH Read More »

INFORMACJA O TERMINACH SZKOLEŃ Z MODUŁU 1 DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ORAZ BENEFICJENTÓW PROJEKTU UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSPARCIE FINANSOWE NA UTWORZENIE I UTRZYMANIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH

W związku z realizacją projektu „Olsztyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, informujemy o ustaleniu terminów szkoleń z MODUŁU 1. MODUŁ 1 – Tematyka z zakresu podstaw ekonomii i przedsiębiorczości społecznej . Pierwszy termin: data:  18.04.2024 r. (czwartek) godz. 9:00 – 14.00 miejsce:  Plac Ratuszowy 18, 11-220 Górowo Iławeckie Drugi termin: data: 23.04.2024 r. (wtorek)  godz. 9:00 – 14.00 

INFORMACJA O TERMINACH SZKOLEŃ Z MODUŁU 1 DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ORAZ BENEFICJENTÓW PROJEKTU UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSPARCIE FINANSOWE NA UTWORZENIE I UTRZYMANIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH Read More »

INFORMACJA O TERMINACH SZKOLENIA Z MODUŁU 4 DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ORAZ BENEFICJENTÓW PROJEKTU UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSPARCIE FINANSOWE NA NA UTWORZENIE I UTRZYMANIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH

W związku z realizacją projektu „Olsztyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, informujemy o ustaleniu trzech terminów szkoleń z MODUŁU 4. Szkolenie MODUŁ 4 – Tematyka z zakresu m.in. podstaw prawnych funkcjonowania Przedsiębiorstw Społecznych, prawa pracy, modeli biznesowych. pierwszy termin:  16.04.2024 r. (wtorek) godz. 9:00 – 14.00 drugi termin: 19.04.2024 r. (piątek) godz. 9.00 -14.00 trzeci termin:

INFORMACJA O TERMINACH SZKOLENIA Z MODUŁU 4 DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ORAZ BENEFICJENTÓW PROJEKTU UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSPARCIE FINANSOWE NA NA UTWORZENIE I UTRZYMANIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH Read More »

INFORMACJA O TERMINACH SZKOLEŃ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ORAZ BENEFICJENTÓW PROJEKTU UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSPARCIE FINANSOWE NA NA UTWORZENIE I UTRZYMANIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH

W związku z realizacją projektu „Olsztyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, informujemy o ustaleniu terminów szkoleń z MODUŁU 1 i 2. 1.Szkolenie MODUŁ 1 – Tematyka z zakresu podstaw ekonomii i przedsiębiorczości społecznej . data:  04.04.2024 r. (czwartek) godz. 9:00 miejsce:  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości  i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP  ul. A. Mickiewicza 21/23/parter, 10-508 Olsztyn

INFORMACJA O TERMINACH SZKOLEŃ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ORAZ BENEFICJENTÓW PROJEKTU UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSPARCIE FINANSOWE NA NA UTWORZENIE I UTRZYMANIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH Read More »

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/3/2024/OW

W związku z realizacją projektu „Olsztyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług doradztwa specjalistycznego z zakresu prawa oraz księgowości i kadr. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027. Niniejsze zapytanie zostało

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/3/2024/OW Read More »

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/3/2024/OW

W związku z realizacją projektu „Olsztyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług doradczych w zakresie zamówień publicznych i ochrony danych osobowych. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027. Niniejsze zapytanie zostało

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/3/2024/OW Read More »

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA TWORZENIE I UTRZYMANIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH

w ramach projektu pn. „Olsztyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w programie  Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027Priorytet 9 Włączenie i integracja EFS+Działanie 9.2 Ekonomia Społeczna   Runda konkursowa nr 1/2024   Termin naboru wniosków 15.03.2024 r. – 03.04.2024 r. w godz. od 8.00 do 15.00   Podmioty uprawnione do udziału w konkursie 1.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA TWORZENIE I UTRZYMANIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH Read More »