INFORMACJA O TERMINIE SZKOLENIA Z MODUŁU 2 DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ORAZ BENEFICJENTÓW PROJEKTU UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSPARCIE FINANSOWE NA UTWORZENIE I UTRZYMANIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH

W związku z realizacją projektu „Olsztyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, informujemy o ustaleniu terminu szkolenia z MODUŁU 2.

MODUŁ 2 – Tematyka z zakresu zasad udzielania i rozliczenia wsparcia finansowego .

data:  24.04.2024 r. (środa) godz. 9:00 – 14.00

miejsce: Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Bartoszycach ul. Hubalczyków 2 pok.6, 11-200 Bartoszyce


Szczegóły dotyczące naboru do konkursu :KLIKNIJ TUTAJ