Konkursy dotacyjne

Udzielamy wsparcia finansowego na założenie i rozwój przedsiębiorstw społecznych:

w kwocie do 24 tys. zł dotacji na każdą uprawnioną osobę
wsparcie pomostowe w okresie do 12 m-cy.

INFORMACJA O NABORZE O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO – RUNDA 7

Informujemy, że od dnia 01.09.2022 r. składać można wnioski o przyznanieprzedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (nabór dla rundy 7 konkursu o przyznanie wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej). Nabór ma …

INFORMACJA O NABORZE O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO – RUNDA 7 Czytaj więcej »

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA RUNDY 7 KONKURSU DOTACYJNEGO

Nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla Rundy 7 konkursu o przyznanie wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Informujemy, że od dnia 27.05.2022 r. można składać wnioski …

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA RUNDY 7 KONKURSU DOTACYJNEGO Czytaj więcej »

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH RUNDY 7 KONKURSU DOTACYJNEGO

Informujemy, że zakończyła się ocena merytoryczna wniosków złożonych w ramach 7 Rundy konkursu dotacyjnego projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i …

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH RUNDY 7 KONKURSU DOTACYJNEGO Czytaj więcej »

INFORMACJA O NABORZE O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO – RUNDA 6

Informujemy, że od dnia 04.05.2022 r. składać można wnioski o przyznanieprzedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (nabór dla rundy 6 konkursu o przyznanie na przyznanie wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej) Nabór ma …

INFORMACJA O NABORZE O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO – RUNDA 6 Czytaj więcej »

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY FORMALNEJ W RAMACH RUNDY 7 KONKURSU DOTACYJNEGO

Informujemy, że dokumenty wszystkich podmiotów biorących udział w Rundzie 7 konkursu o przyznanie wsparcia finansowego w  postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, przeszły pomyślnie ocenę formalną i przekazane zostały do …

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY FORMALNEJ W RAMACH RUNDY 7 KONKURSU DOTACYJNEGO Czytaj więcej »

OGŁOSZENIE O KONKURSIE ZAMKNIĘTYM O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO W POSTACI JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Ogłoszenie o konkursie zamkniętymO PRZYZNANIE WSPARCIA FINASNOWEGO W  POSTACI JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJw projekcie pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowejw przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społeczneji solidarnej w celu ułatwienia dostępu do …

OGŁOSZENIE O KONKURSIE ZAMKNIĘTYM O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO W POSTACI JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Czytaj więcej »

INFORMACJA O NABORZE O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEG0 – RUNDA 5

Informujemy, że od dnia 15.02.2022 r. składać można wnioski o przyznanieprzedłużonego wsparcia pomostowegow ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” współfinansowanego ześrodków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (nabór dla rundy 5 konkursu o przyznanie na przyznanie wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej) Nabór ma charakter ciągły …

INFORMACJA O NABORZE O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEG0 – RUNDA 5 Czytaj więcej »

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO (DLA RUNDY 6 KONKURSU DOTACYJNEGO)

Nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla Rundy 6konkursu o przyznanie wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnejw ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” współfinansowanegoze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Informujemy, że od dnia 19.01.2022 r.  można składać wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. …

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO (DLA RUNDY 6 KONKURSU DOTACYJNEGO) Czytaj więcej »

INFORMACJA O DODATKOWEJ REKRUTACJI DO KONKURSU DOTACYJNEGO W PROJEKCIE OWES

Zapraszamy do udziału w dodatkowej rekrutacji do konkursu dotacyjnego w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia,Poddziałanie 11.3.1 …

INFORMACJA O DODATKOWEJ REKRUTACJI DO KONKURSU DOTACYJNEGO W PROJEKCIE OWES Czytaj więcej »

Informacja o ostatecznych wynikach Rundy 6 konkursu dotacyjnego

W nawiązaniu do informacji z dn. 12.11.2021 r. dotyczącej zakończenia oceny formalnej i merytorycznej w ramach Rundy 6 konkursu dotacyjnego informujemy, że w związku z akceptacją ROPS umożliwiającą zwiększenie alokacji, dofinansowanie otrzymają oba wnioski złożone w ramach ww. konkursu.  Zaktualizowana lista rankingowa: Lp. Numer identyfikacyjny Punktacja Kwota dotacji Uwagi   FPS/D/01/RK06/2021 110,5 120.000,00 zł   …

Informacja o ostatecznych wynikach Rundy 6 konkursu dotacyjnego Czytaj więcej »