Dotacje

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU 1 RUNDY KONKURSOWEJ W RAMACH PROJEKTU „OLSZTYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ”

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej „WAMA-COOP” informuje o zakończeniu konkursu w ramach rundy konkursowej nr 1/2024 na składanie wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w ramach projektu Olsztyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z powodu braku zgłoszeń. Jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie przekażemy datę ogłoszenia kolejnej rundy […]

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU 1 RUNDY KONKURSOWEJ W RAMACH PROJEKTU „OLSZTYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ” Read More »

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA TWORZENIE I UTRZYMANIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH

w ramach projektu pn. „Olsztyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w programie  Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027Priorytet 9 Włączenie i integracja EFS+Działanie 9.2 Ekonomia Społeczna   Runda konkursowa nr 1/2024   Termin naboru wniosków 15.03.2024 r. – 03.04.2024 r. w godz. od 8.00 do 15.00   Podmioty uprawnione do udziału w konkursie 1.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA TWORZENIE I UTRZYMANIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH Read More »

KONKURSY DOTACYJNE

Udzielamy wsparcia finansowego na: 1)  tworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej. Stawka jednostkowa na utworzenie miejsca pracy wynosi 31.229,00 zł. Stawka jednostkowa na utrzymanie miejsca pracy przez okres 12 miesięcy wynosi odpowiednio:

KONKURSY DOTACYJNE Read More »

INFORMACJA O PLANOWANYM TERMINIE OGŁOSZENIA KONKURSU

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej „WAMA-COOP” informuje, iż planowany termin ogłoszenia konkursu w ramach rundy konkursowej nr 1/2024 na składanie wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w ramach projektu Olsztyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej to 22.02.2024 r. Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i

INFORMACJA O PLANOWANYM TERMINIE OGŁOSZENIA KONKURSU Read More »

INFORMACJA O NABORZE O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO – RUNDA 7

Informujemy, że od dnia 01.09.2022 r. składać można wnioski o przyznanieprzedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (nabór dla rundy 7 konkursu o przyznanie wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej). Nabór ma

INFORMACJA O NABORZE O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO – RUNDA 7 Read More »

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA RUNDY 7 KONKURSU DOTACYJNEGO

Nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla Rundy 7 konkursu o przyznanie wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Informujemy, że od dnia 27.05.2022 r. można składać wnioski

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA RUNDY 7 KONKURSU DOTACYJNEGO Read More »

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH RUNDY 7 KONKURSU DOTACYJNEGO

Informujemy, że zakończyła się ocena merytoryczna wniosków złożonych w ramach 7 Rundy konkursu dotacyjnego projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH RUNDY 7 KONKURSU DOTACYJNEGO Read More »

INFORMACJA O NABORZE O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO – RUNDA 6

Informujemy, że od dnia 04.05.2022 r. składać można wnioski o przyznanieprzedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (nabór dla rundy 6 konkursu o przyznanie na przyznanie wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej) Nabór ma

INFORMACJA O NABORZE O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO – RUNDA 6 Read More »

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY FORMALNEJ W RAMACH RUNDY 7 KONKURSU DOTACYJNEGO

Informujemy, że dokumenty wszystkich podmiotów biorących udział w Rundzie 7 konkursu o przyznanie wsparcia finansowego w  postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, przeszły pomyślnie ocenę formalną i przekazane zostały do

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY FORMALNEJ W RAMACH RUNDY 7 KONKURSU DOTACYJNEGO Read More »

OGŁOSZENIE O KONKURSIE ZAMKNIĘTYM O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO W POSTACI JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Ogłoszenie o konkursie zamkniętymO PRZYZNANIE WSPARCIA FINASNOWEGO W  POSTACI JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJw projekcie pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowejw przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społeczneji solidarnej w celu ułatwienia dostępu do

OGŁOSZENIE O KONKURSIE ZAMKNIĘTYM O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO W POSTACI JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Read More »