INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU 1 RUNDY KONKURSOWEJ W RAMACH PROJEKTU „OLSZTYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ”

 Informujemy o zakończeniu konkursu w ramach rundy konkursowej nr 1/2024 na składanie wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w ramach projektu „Olsztyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”
z powodu braku zgłoszeń.

Jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie przekażemy datę ogłoszenia kolejnej rundy konkursowej.

Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, Priorytet 9 Włączenie i integracja EFS+, Działanie 9.2 Ekonomia Społeczna w ramach projektu