Aktualności

INFORMACJA – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DO ZAPOZNANIA

Szanowni Państwo, w związku z planowanym ogłoszeniem konkursu w ramach rundy konkursowej nr 1/2024 na składanie wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w ramach projektu Olsztyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej poniżej zamieszczamy do zapoznania się i pobrania Projekt Regulaminu Świadczenia Usług OWES oraz regulamin prac ekspertów i regulamin wsparcia infrastrukturalnego. Projekt […]

INFORMACJA – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DO ZAPOZNANIA Read More »

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2/2024/OW

W związku z realizacją projektu „Olsztyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług doradczych w zakresie zamówień publicznych i ochrony danych osobowych. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027. Niniejsze zapytanie zostało

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2/2024/OW Read More »

OTWARTE KONKURSY OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych. Zakresy zadań: – rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego, w tym rozwój wolontariatu– aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich, – działania edukacyjne w zakresie ochrony bioróżnorodności, ekologii i znaczenia owadów zapylających, – poprawa warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich w

OTWARTE KONKURSY OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Read More »

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2/2024/OW

W związku z realizacją projektu „Olsztyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, zapraszamy do składania ofert naświadczenie usług doradztwa biznesowego specjalistycznego z zakresu prawa oraz księgowości i kadr. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa wramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027. Niniejsze zapytanie zostało ogłoszone

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2/2024/OW Read More »

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2/2024/OW

W związku z realizacją projektu „Olsztyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, zapraszamy do składania ofert na dostawę materiałów biurowych. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027. Niniejsze zapytanie zostało ogłoszone na stronie internetowej Baza Konkurencyjności (BK2021) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2/2024/OW Read More »

INFORMACJA O PLANOWANYM TERMINIE OGŁOSZENIA KONKURSU

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej „WAMA-COOP” informuje, iż planowany termin ogłoszenia konkursu w ramach rundy konkursowej nr 1/2024 na składanie wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w ramach projektu Olsztyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej to 22.02.2024 r. Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i

INFORMACJA O PLANOWANYM TERMINIE OGŁOSZENIA KONKURSU Read More »

OFICJALNIE ROZPOCZĘLIŚMY REALIZACJĘ PROJEKTU „OLSZTYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ”

Mamy ogromną radość podzielić się z Wami fantastyczną wiadomością – podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu Olsztyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej!To ważne przedsięwzięcie realizujemy już po raz kolejny, lecz tym razem w partnerstwie z Bankiem Żywności w Olsztynie – razem tworzymy historię i przynosimy realne zmiany w naszym regionie.Z dumą ogłaszamy, że dysponujemy rekordową pulą środków,

OFICJALNIE ROZPOCZĘLIŚMY REALIZACJĘ PROJEKTU „OLSZTYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ” Read More »

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO – FINANSOWE ZA OKRES 01.08.2023 DO 30.09.2023

Zad. 1.: Centrum Przedsiębiorczości Społecznej: Zadania realizowane zgodnie z założeniami projektu Centrum Przedsiębiorczości Społecznej funkcjonuje 5 dni w tygodniu w godz. 8:00-16:00. W okresie sprawozdawczym wszyscy pracownicy OWES pracowali stacjonarnie, w biurach Ośrodka oraz w Inkubatorach. Kadra Centrum Przedsiębiorczości Społecznej udzielała wszelkiego wsparcia osobom zainteresowanym utworzeniem i zatrudnieniem Przedsiębiorstwa Społecznego oraz Podmiot Ekonomii Społecznej/Przedsiebiorstwo Społeczne

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO – FINANSOWE ZA OKRES 01.08.2023 DO 30.09.2023 Read More »

INFORMACJA DOTYCZĄCA KONIECZNOŚCI REJESTRACJI PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH W SYSTEMIE CAS

Szanowni Państwo, poniżej załączmy pismo Pani Anny Słowińskiej Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dotyczące konieczności rejestracji w systemie CAS Przedsiębiorstw Społecznych oraz instrukcję rejestracji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA KONIECZNOŚCI REJESTRACJI PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH W SYSTEMIE CAS Read More »