INFORMACJA O TERMINACH SZKOLENIA Z MODUŁU 4 DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ORAZ BENEFICJENTÓW PROJEKTU UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSPARCIE FINANSOWE NA NA UTWORZENIE I UTRZYMANIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH

W związku z realizacją projektu „Olsztyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, informujemy o ustaleniu trzech terminów szkoleń z MODUŁU 4.

Szkolenie MODUŁ 4 – Tematyka z zakresu m.in. podstaw prawnych funkcjonowania Przedsiębiorstw Społecznych, prawa pracy, modeli biznesowych.

pierwszy termin:  16.04.2024 r. (wtorek) godz. 9:00 – 14.00

drugi termin: 19.04.2024 r. (piątek) godz. 9.00 -14.00

trzeci termin: 26.04.2024 r. (piątek) godz. 9.00 -14.00

miejsce:  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości  i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP  ul. A. Mickiewicza 21/23/parter  10-508 Olsztyn
Szczegóły dotyczące naboru do konkursu :KLIKNIJ TUTAJ