INFORMACJA O TERMINACH SZKOLEŃ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ORAZ BENEFICJENTÓW PROJEKTU UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSPARCIE FINANSOWE NA NA UTWORZENIE I UTRZYMANIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH

W związku z realizacją projektu „Olsztyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, informujemy o ustaleniu terminów szkoleń z MODUŁU 1 i 2.

1.Szkolenie MODUŁ 1 – Tematyka z zakresu podstaw ekonomii i przedsiębiorczości społecznej .

data:  04.04.2024 r. (czwartek) godz. 9:00

miejsce:  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości  i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP  ul. A. Mickiewicza 21/23/parter, 10-508 Olsztyn

2. Szkolenie MODUŁ 2 –  Tematyka z zakresu zasad udzielania i rozliczenia wsparcia finansowego .

data: 05.04.2024 r. (piątek)  godz. 9:00 

miejsce:  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości  i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP  ul. A. Mickiewicza 21/23/parter  10-508 Olsztyn
Szczegóły dotyczące naboru do konkursu :KLIKNIJ TUTAJ