Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/3/2024/OW

W związku z realizacją projektu „Olsztyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług doradztwa specjalistycznego z zakresu prawa oraz księgowości i kadr. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027. Niniejsze zapytanie zostało […]

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/3/2024/OW Read More »

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/3/2024/OW

W związku z realizacją projektu „Olsztyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług doradczych w zakresie zamówień publicznych i ochrony danych osobowych. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027. Niniejsze zapytanie zostało

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/3/2024/OW Read More »

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2/2024/OW

W związku z realizacją projektu „Olsztyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, zapraszamy do składania ofert na dostawę materiałów biurowych. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ześrodków budżetu państwa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027. Niniejsze zapytaniezostało ogłoszone na stronie internetowej Baza Konkurencyjności (BK2021) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl MIEJSCE, SPOSÓB

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2/2024/OW Read More »

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2/2024/OW

W związku z realizacją projektu „Olsztyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług doradczych w zakresie zamówień publicznych i ochrony danych osobowych. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027. Niniejsze zapytanie zostało

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2/2024/OW Read More »

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2/2024/OW

W związku z realizacją projektu „Olsztyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, zapraszamy do składania ofert naświadczenie usług doradztwa biznesowego specjalistycznego z zakresu prawa oraz księgowości i kadr. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa wramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027. Niniejsze zapytanie zostało ogłoszone

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2/2024/OW Read More »

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2/2024/OW

W związku z realizacją projektu „Olsztyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, zapraszamy do składania ofert na dostawę materiałów biurowych. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027. Niniejsze zapytanie zostało ogłoszone na stronie internetowej Baza Konkurencyjności (BK2021) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2/2024/OW Read More »

INFORMACJA O NIEROZTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/7/2022/OWES z dnia 22.07.2022 r

INFORMACJA O NIEROZTRZYGNIECIU dotyczy zapytania ofertowego nr 1/7/2022/OWES z dnia 22.07.2022 r.. z projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” na wykonanie usług noclegowych, gastronomicznych i wynajmu sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem.Termin składania ofert został wyznaczony na 08.08.2022r., godz. 12:00.Informujemy, iż w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta, dlatego nie wyłoniono wykonawcy. Olsztyn, 09.08.2022r.

INFORMACJA O NIEROZTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/7/2022/OWES z dnia 22.07.2022 r Read More »

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/7/2022/OWES Z DNIA 22.07.2022 R.

W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”, zapraszamy do składania ofert na wykonanie usług noclegowych, gastronomicznych i wynajmu sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem. Zamówiona usługa realizowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/7/2022/OWES Z DNIA 22.07.2022 R. Read More »

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 1/2/2022/OW

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowegona wybór wykonawcy świadczącej usługi konsultacji i poradnictwa psychologa dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz osób fizycznych planujących podjęcie działalności w ramach ekonomii społecznej na terenie Olsztyna i powiatów olsztyńskiego, mrągowskiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego i bartoszyckiego, zawiadamiamy o wyborze oferty, złożonej przez: 1 DIALOG CENTRUM PSYCHOLOGICZNO

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 1/2/2022/OW Read More »

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2/2022/OW Z DNIA 28.02.2022 R.

W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”, zapraszamy do składania ofert na wykonanie usług konsultacji i poradnictwa psychologa. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Niniejsze zapytanie ogłoszone zostało na

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2/2022/OW Z DNIA 28.02.2022 R. Read More »