Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/7/2020/OW z dnia 24.07.2020 r.

W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”, zapraszamy do składania ofert na wykonanie usług doradztwa z zakresu rozwoju zawodowego. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego w oparciu o Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1) Ofertę …

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/7/2020/OW z dnia 24.07.2020 r. Czytaj więcej »

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 1/10/2019/OWES z dnia 18.10.2019 r.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wybór Wykonawców świadczących usługę gastronomiczną i wynajem sali konferencyjnej z niezbędnym wyposażeniem, zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej przez: Hotel Villa Pallas ,Olsztyn Uzasadnienie– wybrana oferta, spełnia wszystkie warunki i kryteria określone przez zamawiającego oraz uzyskała największą ilość punktów. Olsztyn, 4.11.2019r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 1/7/2019/OW

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wybór osób świadczących usługi doradztwa biznesowego specjalistycznego z zakresu marketingu dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, zawiadamiamy wyłonieniu Wykonawcy: Wojciech Kozłowski Wybrana oferta, spełnia wszystkie warunki i kryteria określone przez zamawiającego. Olsztyn, 09.09.2019 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/7/2019/OW z dnia 30.07.2019 r.

W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”, zapraszamy do składania ofert na wykonanie usług doradztwa biznesowego specjalistycznego z zakresu marketingu. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Niniejsze zapytanie ogłoszone …

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/7/2019/OW z dnia 30.07.2019 r. Czytaj więcej »

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 1/5/2019/OW

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wybór osób świadczących usługi doradcze w zakresie zamówień publicznych, dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjalnych i organizacji pozarządowych, oraz osób fizycznych planujących podjęcie działalności w ramach ekonomii społecznej na terenie Olsztyna i powiatów olsztyńskiego, mrągowskiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego i bartoszyckiego zawiadamiamy …

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 1/5/2019/OW Czytaj więcej »

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6/2019/OW z dnia 3.06.2019 r.

W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”, zapraszamy do składania ofert na wykonanie usług doradztwa biznesowego specjalistycznego z zakresu marketingu. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Niniejsze zapytanie …

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6/2019/OW z dnia 3.06.2019 r. Czytaj więcej »

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/5/2019/OW z dnia 04.05.2019 r.

W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”, zapraszamy do składania ofert na wykonanie usług doradczych w zakresie zamówień publicznych. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Niniejsze zapytanie ogłoszone …

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/5/2019/OW z dnia 04.05.2019 r. Czytaj więcej »

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/04/2019/RR z dnia 05.04.2019 r.

W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług Członka Komisji Oceny Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na tworzenie nowych miejsc pracy. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata …

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/04/2019/RR z dnia 05.04.2019 r. Czytaj więcej »

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/3/2019/OW z dnia 25.03.2019 r.

W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”, zapraszamy do składania ofert na wykonanie usług doradczych w zakresie zamówień publicznych i ochrony danych osobowych. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę należy złożyć do dnia 26 kwietnia 2019r. do …

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/3/2019/OW z dnia 25.03.2019 r. Czytaj więcej »

Rozmiar czcionki