Zapytania ofertowe

INFORMACJA O NIEROZTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/7/2022/OWES z dnia 22.07.2022 r

INFORMACJA O NIEROZTRZYGNIECIU dotyczy zapytania ofertowego nr 1/7/2022/OWES z dnia 22.07.2022 r.. z projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” na wykonanie usług noclegowych, gastronomicznych i wynajmu sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem.Termin składania ofert został wyznaczony na 08.08.2022r., godz. 12:00.Informujemy, iż w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta, dlatego nie wyłoniono wykonawcy. Olsztyn, 09.08.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/7/2022/OWES Z DNIA 22.07.2022 R.

W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”, zapraszamy do składania ofert na wykonanie usług noclegowych, gastronomicznych i wynajmu sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem. Zamówiona usługa realizowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 1/2/2022/OW

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowegona wybór wykonawcy świadczącej usługi konsultacji i poradnictwa psychologa dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz osób fizycznych planujących podjęcie działalności w ramach ekonomii społecznej na terenie Olsztyna i powiatów olsztyńskiego, mrągowskiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego i bartoszyckiego, zawiadamiamy o wyborze oferty, złożonej przez: 1 DIALOG CENTRUM PSYCHOLOGICZNO …

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 1/2/2022/OW Czytaj więcej »

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2/2022/OW Z DNIA 28.02.2022 R.

W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”, zapraszamy do składania ofert na wykonanie usług konsultacji i poradnictwa psychologa. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Niniejsze zapytanie ogłoszone zostało na …

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2/2022/OW Z DNIA 28.02.2022 R. Czytaj więcej »

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 1/1/2022/OW

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowegona wybór Wykonawców świadczących usługę dostawy materiałów biurowych, zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszych ofert, złożonych przez: 1)      ANRA Rafał Rogalski ul. Olsztyńska 65/10, 11-001 Dywity Uzasadnienie – wybrana oferta, spełnia wszystkie warunki i kryteria określone przez zamawiającego oraz uzyskała największą ilość punktów.

ZMIANA DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/1/2022/OW Z DNIA 05.01.2022

Informujemy, że dokonano zmiany w treści ogłoszenia nr 2022-1750-87021 na dostawę materiałów biurowych. Zmiana dotycz załącznika nr 2 do zapytania ofertowego. W związku z dokonaną zmianą wydłużamy termin składania ofert do 21.01.2022 r. do godziny 10:00. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT1) Ofertę należy złożyć do dnia 21 stycznia 2022 r. do godz. 10:00 z dopiskiem: …

ZMIANA DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/1/2022/OW Z DNIA 05.01.2022 Czytaj więcej »

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1/2022/OW Z DNIA 05.01.2022 R.

W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”, zapraszamy do składania ofert na dostawę materiałów biurowych. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego w oparciu o Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT1) Ofertę należy złożyć do dnia 17 stycznia …

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1/2022/OW Z DNIA 05.01.2022 R. Czytaj więcej »

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/7/2020/OW z dnia 24.07.2020 r.

W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”, zapraszamy do składania ofert na wykonanie usług doradztwa z zakresu rozwoju zawodowego. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego w oparciu o Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1) Ofertę …

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/7/2020/OW z dnia 24.07.2020 r. Czytaj więcej »

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 1/10/2019/OWES z dnia 18.10.2019 r.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wybór Wykonawców świadczących usługę gastronomiczną i wynajem sali konferencyjnej z niezbędnym wyposażeniem, zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej przez: Hotel Villa Pallas ,Olsztyn Uzasadnienie– wybrana oferta, spełnia wszystkie warunki i kryteria określone przez zamawiającego oraz uzyskała największą ilość punktów. Olsztyn, 4.11.2019r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 1/7/2019/OW

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wybór osób świadczących usługi doradztwa biznesowego specjalistycznego z zakresu marketingu dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, zawiadamiamy wyłonieniu Wykonawcy: Wojciech Kozłowski Wybrana oferta, spełnia wszystkie warunki i kryteria określone przez zamawiającego. Olsztyn, 09.09.2019 r.