IPS Kętrzyn

INFORMACJA O TERMINACH SZKOLEŃ Z MODUŁU 1 DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ORAZ BENEFICJENTÓW PROJEKTU UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSPARCIE FINANSOWE NA UTWORZENIE I UTRZYMANIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH

W związku z realizacją projektu „Olsztyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, informujemy o ustaleniu terminów szkoleń z MODUŁU 1. MODUŁ 1 – Tematyka z zakresu podstaw ekonomii i przedsiębiorczości społecznej . Pierwszy termin: data:  18.04.2024 r. (czwartek) godz. 9:00 – 14.00 miejsce:  Plac Ratuszowy 18, 11-220 Górowo Iławeckie Drugi termin: data: 23.04.2024 r. (wtorek)  godz. 9:00 – 14.00  […]

INFORMACJA O TERMINACH SZKOLEŃ Z MODUŁU 1 DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ORAZ BENEFICJENTÓW PROJEKTU UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSPARCIE FINANSOWE NA UTWORZENIE I UTRZYMANIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH Read More »

SPOTKANIE ANIMACYJNO – INFORMACYJNE W KĘTRZYŃSKIM INKUBATORZE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

02.06.2023r. kętrzyński inkubator przedsiębiorczości gościł uczestniczki KIS. Było to kolejne z cyklu spotkań animacyjno-informacyjnych. Warsztaty miały za zadanie wzbudzić motywację i kreatywność uczestniczek, aby tym lepiej odnalazły się w świecie ekonomii społecznej. Przybliżono najważniejsze pojęcia ES, był test na osobowość, prezentacja multimedialna i mnóstwo ciekawych rozmów na temat pomysłów i wątpliwości co do zakładania podmiotów

SPOTKANIE ANIMACYJNO – INFORMACYJNE W KĘTRZYŃSKIM INKUBATORZE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ Read More »

WARSZTATY Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KĘTRZYNIE

Kolejne warsztaty dla młodzieży za nami. 13.03.2023 r. gościliśmy w SP1 w Kętrzynie, gdzie przybliżyliśmy młodym ludziom pojęcia związane z ekonomią społeczną, omawialiśmy ideę i sposoby powstawiania przedsiębiorst społecznych. Zachęcaliśmy młodzież do udziału w życiu społecznym, zaangażowania się w działania PES poprzez realizację wolontariatu. 

WARSZTATY Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KĘTRZYNIE Read More »

SPOTKANIE Z UCZNIAMI LIECEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. OBROŃCÓW WESTERPLATTE W MRĄGOWIE

Kolejne udane spotkanie z młodzieżą za nami. Wspaniali mrągowscy uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Obrońców Westerplatte dnia 03.03.2023r. uczestniczyli w warsztatach z podstaw ekonomii społecznej poprowadzonych przez Animatorkę Przedsiębiorczości Lokalnej Annę Wyrozębską. Przybliżono im pojęcia przedsiębiorstwa społecznego, podmiotów ekonomii społecznej, a także zachęcono do angażowania się w życie społeczne swojego powiatu poprzez udział w wolontariacie. Serdecznie

SPOTKANIE Z UCZNIAMI LIECEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. OBROŃCÓW WESTERPLATTE W MRĄGOWIE Read More »

SPOTKANIE WARSZTATOWE W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W MRĄGOWIE

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mrągowie przywitało nas 28.02.2023, gdzie mogliśmy młodzieży tej szkoły przybliżyć pojęcie ekonomii społecznej. Wyposażyliśmy Ich w wiedzę na temat podmiotów ekonomii społecznej- ich powstawanie oraz zasady funkcjonowania. Zachęcaliśmy młodych ludzi, aby swoją życiową przygodę z ekonomią społeczną rozpoczęli od Wolontariatu od angażowania się w życie społeczne swojego miasta. Dziękujemy za miłe

SPOTKANIE WARSZTATOWE W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W MRĄGOWIE Read More »

SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KĘTRZYNIE

Kolejne owocne spotkanie z młodzieżą już za nami. Warsztaty dnia 23.02.2023r. z ekonomii społecznej w SP nr 1 w Kętrzynie przeprowadziła Animatorka Przedsiębiorczości Lokalnej Anna Wyrozębska. Wyposażyła młodych ludzi w wiedzę na temat podstaw ES, przybliżyła zasady funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych, dobrych praktyk oraz zachęciła do aktywnego włączenia się w życie i potrzeby społeczne. Mamy nadzieję,

SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KĘTRZYNIE Read More »

KOLEJNE SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KĘTRZYNIE

Dnia 24.02.2023r. w SP nr 1 w Kętrzynie kolejna grupa młodzieży otrzymała garść najważniejszych informacji o ekonomii społecznej. Poznała zasady działania i powstawania podmiotów ekonomii społecznej. Animatorka Przedsiębiorczości Lokalnej Anna Wyrozębska opowiedziała młodym ludziom o działaności przykładowych PES oraz zachęcała do angażowania się działalność społeczną. Przyszłość należy do Was. Przed Wami wiele ważnych wyborów. Trzymamy

KOLEJNE SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KĘTRZYNIE Read More »

ZAJĘCIA DOTYCZĄCE EKONOMII SPOŁECZNEJ W KLASACH ÓSMYCH ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W RESZLU

21.02.2023r. to kolejny dzień pod hasłem „promocji ekonomii społecznej”. Tym razem Animatorka przedsiębiorczości społecznej Anna Wyrozębska przeprowadziła zajęcia w klasach ósmych Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Reszlu. Młodzież otrzymała garść najistotniejszych informacji z dziedziny ekonomii społecznej, omówiono zasady funkcjonowania podmiotów działających na jej zasadach, zapoznano z dobrymi praktykami z zakresu ES. Zachęcono młodych ludzi do zaangażowania

ZAJĘCIA DOTYCZĄCE EKONOMII SPOŁECZNEJ W KLASACH ÓSMYCH ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W RESZLU Read More »

SPOTKANIE Z OSOBAMI BEZROBOTNYMI W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KĘTRZYNIE

Dnia 22.02.2023r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kętrzynie odbyło się kolejne spotkanie z osobami bezrobotnymi, podczas którego Animatorka przedsiębiorczości społecznej Anna Wyrozębska przybliżyła zebranym działania Stowarzyszenia WAMA- COOP. Zaprosiła do rozmów indywidualnych oraz udziału w ewentualnych warsztatach, które rozwijałyby wszelkie wątpliwości na temat zrzeszania się i działania w ramach ekonomii społecznej.

SPOTKANIE Z OSOBAMI BEZROBOTNYMI W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KĘTRZYNIE Read More »

SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W MRĄGOWIE

Kolejne spotkanie z wyjątkową młodzieżą z Mrągowa już za nami Promocja ekonomii społecznej, dyskusja na temat możliwości angażowania w życie społeczności lokalnej, przekazanie najważniejszych informacji na temat podmiotów ekonomii społecznej – były to najważniejsze założenia i cele spotkania, które w przemiłej atmosferze, w pełni udało się zrealizować. Wspaniała, zaangażowana i niezwykle inteligentna młodzież Zespołu Szkól

SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W MRĄGOWIE Read More »