IPS Kętrzyn

SPOTKANIE Z UCZESTNIKAMI KIS MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘTRZYNIE

„Motywacja i kreatywność jako wstęp do Ekonomii Społecznej” – pod takim hasłem rozpoczynamy cykl spotkań z uczestnikami KiS Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie oraz mieszkankami DSM. Celem warsztatów jest wskazanie drogi do zdobycia własnych celów życiowych, a przede wszystkim zachęcenie do aktywności społecznej i zaangażowania z obszarze PES. Uczestnicy zajęć poznali swoje walory i […]

SPOTKANIE Z UCZESTNIKAMI KIS MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘTRZYNIE Read More »

SPOTKANIE ANIMATORKI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ Z UCZNIAMI ZESPPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W MRĄGOWIE

olejny raz Stowarzyszenie Wama-Coop zwraca swą uwagę na potencjał drzemiący w młodych ludziach. W związku z tym, Animatorka Przedsiębiorczości Społecznej Anna Wyrozębska dnia O7.02.2023r. odwiedziła Zespół Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły w Mrągowie. Podczas kilku godzin warsztatów w trzech klasach omówiła najważniejsze zagadnienia z ekonomii społecznej, przekazała najistotniejsze informacje i zasady dobrych praktyk w

SPOTKANIE ANIMATORKI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ Z UCZNIAMI ZESPPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W MRĄGOWIE Read More »

SPOTKANIE Z CZŁONKINIAMI STOWARZYSZENIA KONIK MAZURSKI

Dnia 26.01.2023r. odbyło się spotkanie Animatorki Przedsiębiorczości Lokalnej z członkami Stowarzyszenia Konik Mazurski. Wizyta w siedzibie „Konika” miała na celu omówienie wspólnych działań w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem WAMA-Coop. Było to bardzo merytoryczne spotkanie, które zaowocuje wspólnymi działaniami na rzecz mieszkańców powiatu kętrzyńskiego.Serdecznie dziękujemy za miłe przyjęcie i możliwość obcowania z przepięknymi rękodziełami.

SPOTKANIE Z CZŁONKINIAMI STOWARZYSZENIA KONIK MAZURSKI Read More »

SPOTKANIE ONLINE DOTYCZĄCE USTAWY O EKONOMII SPOŁECZNEJ

W dniu 05.01.2023 r. odbyło się spotkanie online przeprowadzone przez Stowarzyszenie WAMA-COOP. Prezentację przeprowadziła Animatorka Przedsiębiorczości Społecznej Anna Wyrozębska. Udział w spotkaniu wzięli przedstawicieli m.in. : Fundacji INTEGRA, MANUFAKTURA PAPIS.  Tematem spotkania było przedstawienie najważniejszych założeń z Ustawy o Ekonomii Społecznej. Rozmowa i dyskusja o założeniach i zmianach, które ustawa wprowadza w zakresie uzyskiwania statusu

SPOTKANIE ONLINE DOTYCZĄCE USTAWY O EKONOMII SPOŁECZNEJ Read More »

SPOTKANIE ZESPOŁU DO SPRAW EKONOMII SPOŁECZNEJ POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO

Kolejne owocne i niezwykle interesujące spotkanie Zespołu ds. rozwoju Ekonomii Społecznej, tym razem powiatu kętrzyńskiego, odbyło się dnia 14.12.2022r. Uczestników spotkania powitała Przewodnicząca – Teresa Murawska kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Reszlu. Następnie Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Warmińsko Mazurskiego – Katarzyna Koplińska – opowiedziała o Projekcie koordynacyjnym ROPS realizowanym w ramach Programu FERS,

SPOTKANIE ZESPOŁU DO SPRAW EKONOMII SPOŁECZNEJ POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO Read More »

SPOTKANIE ZESPOŁU DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ POWIATU MRĄGOWSKIEGO

07.12.2022 r.  w Sali Miejskiego Centrum Aktywności Lokalnej w Mrągowie Odbyło się  spotkania Zespołu ds. Ekonomii Społecznej POWIATU MRĄGOWSKIEGO.Posiedzenie otworzyła oraz przywitała przybyłych – Przewodnicząca zespołu Pani Teresa Nowacka – kierownik GOPS w Pieckach.Podczas spotkania Pani  Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Warmińsko Mazurskiego –  Katarzyna Koplińska przy użyciu prezentacji multimedialnej omówiła prezentację dotyczącą możliwości i wyzwań stojących

SPOTKANIE ZESPOŁU DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ POWIATU MRĄGOWSKIEGO Read More »

SPOTKANIE ONLINE DOTYCZĄCE USTAWY O EKONOMII SPOŁECZNEJ

W dniu 28.11.2022 r. o godz.10:00 odbyło się spotkanie online przeprowadzone przez Stowarzyszenie WAMA-COOP. Prezentację przeprowadziła Specjalistka ds. Przedsiębiorczości Społecznej Anna Wyrozębska. Udział w spotkaniu wzięli przedstawicieli m.in. : Fundacji Zdecydowanie MY, Fundacji Zaczarowany Ogród, Spółdzielni Socjalnej OPOKA. Tematem spotkania było przedstawienie najważniejszych założeń z Ustawy o Ekonomii Społecznej. Rozmowa i dyskusja o założeniach i

SPOTKANIE ONLINE DOTYCZĄCE USTAWY O EKONOMII SPOŁECZNEJ Read More »

SPOTKANIE DOTYCZĄCE EKONOMII SPOŁECZNEJ Z WYCHOWANKAMI OHP W MRĄGOWIE

Przedsiębiorczość społeczna może być szansą na rozwiązanie narastającego problemu wysokiego bezrobocia wśród młodych Polaków Ekonomia społeczna pozwala stworzyć miejsce pracy uszyte na miarę – miejsce pracy pozwalające realizować się w życiu zawodowym jak i w działalności na rzecz członków czy wspólnoty lokalnej. Lokalnie tworzone przedsiębiorstwa społeczne mogą sprawić, że młodzi będą dumni z tego że,

SPOTKANIE DOTYCZĄCE EKONOMII SPOŁECZNEJ Z WYCHOWANKAMI OHP W MRĄGOWIE Read More »

SPOTKANIE DOTYCZĄCE EKONOMII SPOŁECZNEJ Z UCZNIAMI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KĘTRZYNIE

Tym razem Animatorka przedsiębiorczości społecznej zawitała do Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie. Dwudniowe zajęcia pozwoliły młodzieży z pięciu klas VII i VIII zgłębić takie zagadnienia jak: przedsiębiorstwo społeczne, podmioty ekonomii społecznej, zasady funkcjonowania, cele i misja ekonomii społecznej. Prezentacja multimedialna, krótki film, a także dyskusja dydaktyczna pokazały wspaniałej Młodzieży Szkoły Podstawowej nr 4 w

SPOTKANIE DOTYCZĄCE EKONOMII SPOŁECZNEJ Z UCZNIAMI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KĘTRZYNIE Read More »

ZAJĘCIA WARSZTATOWE PRZYBLIŻAJĄCE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU EKONOMII SPOŁECZNEJ W BARCIANACH

Przyszłość należy do Młodych. Bardzo ważne jest zatem ich wychowanie, uświadamianie, ale także inspirowanie, wzbudzanie w nich kreatywności i mobilizowanie do aktywności społecznej. Życzliwe przyjęcie i miła atmosfera dały szansę, by 21.10.2022r. w Szkole Podstawowej w Barcianach, na przeprowadzonych warsztatach, przybliżyć wspaniałej Młodzieży tej szkoły zagadnienia z zakresu ekonomii społecznej. Wyjaśniono im różnice pomiędzy przedsiębiorstwem

ZAJĘCIA WARSZTATOWE PRZYBLIŻAJĄCE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU EKONOMII SPOŁECZNEJ W BARCIANACH Read More »