SPOTKANIE Z OSOBAMI BEZROBOTNYMI W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KĘTRZYNIE

Dnia 22.02.2023r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kętrzynie odbyło się kolejne spotkanie z osobami bezrobotnymi, podczas którego Animatorka przedsiębiorczości społecznej Anna Wyrozębska przybliżyła zebranym działania Stowarzyszenia WAMA- COOP. Zaprosiła do rozmów indywidualnych oraz udziału w ewentualnych warsztatach, które rozwijałyby wszelkie wątpliwości na temat zrzeszania się i działania w ramach ekonomii społecznej.