SEMINARIUM DLA POWIATOWYCH/MIEJSKICH ZESPOŁÓW DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ

12 kwietnia 2024 r. mieliśmy przyjemność uczestniczyć w Seminarium dla powiatowych /miejskich zespołów ds. ekonomii społecznej w regionie pt.” Usługi społeczne katalizatorem rozwoju podmiotów ekonomii społecznej”.

Seminarium zorganizowane przez ROPS Olsztyn – Spójna Polityka Społeczna Warmii i Mazur .

Na spotkaniu poruszone zostały bardzo ważne kwestie dotyczące ekonomii społecznej w regionie m.in.

Pan Jakub SzewczykPrzedstawiciel Departamentu Ekonomii Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazał informacje na temat nowych możliwości prezentacji założeń Projektu pn. „Premia społeczna – granty dla JST zlecających PES usługi społeczne”.

Pan Maciej BielawskiPrzewodniczący Sieci OWES na Warmii i Mazurach – przedstawił instrumenty wsparcia finansowego dla PES/PS na przykładzie projektów OWES

Wszyscy uczestnicy zostali zaangażowani w warsztaty z wykorzystaniem Business Model Canvas, o którym opowiedział Pan Patrice Henaff – z francuskiego Stowarzyszenia Rich’ESS.

Pan Mateusz Sobieszczuk Prezes Spółdzielni Socjalnej „PO SĄSIEDZKU”, przedstawił model funkcjonowania spółdzielni socjalnej jako spółdzielni energetycznej.

Na koniec Pani Dyrektor ROPS Katarzyna Koplińska rozpoczęła dyskusję w sprawie potrzeb i oczekiwań zespołów ds. ekonomii społecznej w nowej perspektywie finansowej UE 2021-2027.