INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY FORMALNEJ W RAMACH RUNDY 7 KONKURSU DOTACYJNEGO

Informujemy, że dokumenty wszystkich podmiotów biorących udział w Rundzie 7 konkursu

o przyznanie wsparcia finansowego w  postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, przeszły pomyślnie ocenę formalną i przekazane zostały do oceny merytorycznej.

Planowany termin zakończenia oceny merytorycznej to 27.04.2022 r.

Termin ten może ulec zmianie w przypadku dużej rozbieżności punktowej w ocenie poszczególnych ekspertów.