ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/7/2022/OWES Z DNIA 22.07.2022 R.

W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”, zapraszamy do składania ofert na wykonanie usług noclegowych, gastronomicznych i wynajmu sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem. Zamówiona usługa realizowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.