Sprawozdanie częściowe od 2017-05-18 do 2017-07-31

CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ (CPS)

Doradcy kluczowi i animatorzy udzielali bieżącej informacji i pomocy klientom OWES, prowadzili rekrutację na szkolenia planowane w okresie V-VII.2017. Odbyło się 19 spotkań animacyjnych nt. działań w sektorze ES- w: Starostwach, UG, UM, PUP, OHP. Świadczono doradztwo w całym OWES, czyli w CPS oraz IPS i ich biurach terenowych: doradztwo podstawowe (stale przez całą kadrę), doradztwo zawodowe 53h, psycholog pracy 29h, biznesowe 125h, księgowość/kadry 19h, prawo 29h, marketing 17h dla grup założycielskich, ubiegających się o dotację, złożonych z osób fizycznych, PES chcących się ekonomizować i PS. Ponadto odbyły się 44h doradztwa biznesowego/monitoringu w podmiotach które otrzymały wsparcie dotacyjne i pomostowe. Zrealizowano szkolenia: Cyklu II: Moduł I 20-21.05.17 – 16h, Moduł II 29-31.05.17 – 24h, Moduł III 27-28.07 i31.07-01.08.17 – 32h, Moduł IV 03-04.06 i 10-11.06.17 – 32h, Przeprowadzono rekrutację do szkoleń na cykl III: Moduł IV 05-06.08. oraz 12-13.08. Podpisano 11 porozumień o współpracy z instytucjami ryku pracy, pomocy społecznej, administracji samorządowej oraz reintegracji społeczno-zawodowej.  Odbyły się posiedzenia Zespołów ds. ES: w powiecie bartoszyckim –19.06. i 11.07.2017 r. w powiecie lidzbarskim – 12.06.2017 r. oraz w powiecie mrągowskim – 03.07.2017 r. W okresie sprawozdawczym ukazały się 2 audycje nt. działalności OWES Olsztyn, w Telewizji Kablowej Kętrzyn oraz portalu www.mrągowo24.info. Prowadzone były portale społecznościowe oraz strona internetowa OWES Olsztyn, gdzie zamieszczane były bieżące informacje nt. ES i działalności OWES.

INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCISPOŁECZNEJ (IPS)

Przeprowadzono 117 spotkań animacyjnych nt. działań w sektorze ES oraz zakładania PES/PS. Podjęto  pracę z kolejnymi grupami inicjatywnymi i PES chcącymi się ekonomizować. Efektem jest 16 utworzonych miejsc pracy w istniejących PES/PS i wsparcie pomostowe.  Na bieżąco świadczono doradztwo podstawowe w IPS. Pracownicy IPS na bieżąco monitorowali i diagnozowali sytuację PES/PS z terenu ich działania. – poprzez kontakt telefoniczny oraz bezpośredni. W dniu 20  maja 2017 odbyły się  Targi w ramach Dni Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej których OWES był współorganizatorem. W ramach wydarzenia pracownicy IPS na stoisku targowym  udzielali informacji nt. zasad zakładania i funkcjonowania PES/PS, zorganizowany został także konkurs wiedzy nt. ES.  W dniu 14 czerwca 2017 odbyły się IV Mrągowskie targi Edukacji i Pracy podczas których pracownicy OWES na stoisku targowym  udzielali informacji nt. zasad zakładania i funkcjonowania PES/PS. W lipcu 2017 odbyło się spotkanie z Burmistrzem Biskupca w kierunku stworzenia wspólnie z urzędem miasta spółdzielni socjalnej osób prawnych.