Sprawozdania częściowe

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO – FINANSOWE ZA OKRES 01.08.2023 DO 30.09.2023

Zad. 1.: Centrum Przedsiębiorczości Społecznej: Zadania realizowane zgodnie z założeniami projektu Centrum Przedsiębiorczości Społecznej funkcjonuje 5 dni w tygodniu w godz. 8:00-16:00. W okresie sprawozdawczym wszyscy pracownicy OWES pracowali stacjonarnie, w biurach Ośrodka oraz w Inkubatorach. Kadra Centrum Przedsiębiorczości Społecznej udzielała wszelkiego wsparcia osobom zainteresowanym utworzeniem i zatrudnieniem Przedsiębiorstwa Społecznego oraz Podmiot Ekonomii Społecznej/Przedsiebiorstwo Społeczne […]

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO – FINANSOWE ZA OKRES 01.08.2023 DO 30.09.2023 Read More »

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO – FINANSOWE ZA OKRES 01.06.2023 DO 31.07.2023

ZADANIE 1 – CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ Zad. 1.: CPS:Zadanie realizowane zgodnie z zał. projektu. CPS funkcjonowało 5 dni w tyg. w godz. 8:00-16:00. W okresie sprawozdawczym wszyscy pracownicy OWES pracowali stacjonarnie, w biurach Ośrodka oraz w Inkubatorach. Kadra CPS udzielała wszelkiego wsparcia os. zainteresowanym utworzeniem i zatrudnieniem PS oraz PES/PS już zawiązanym, które wymagały działań

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO – FINANSOWE ZA OKRES 01.06.2023 DO 31.07.2023 Read More »

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO – FINANSOWE ZA OKRES 01.03.2023 DO 31.05.2023

ZADANIE 1 – CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ Zad. 1.: CPS:Zad. realizowane zgodnie z zał. projektu. CPS funkcjonował 5 dni w tyg. w godz. 8:00-16:00. W okresie sprawozdawczym wszyscy pracownicy OWES pracowali stacjonarnie, w biurach Ośrodka oraz w Inkubatorach. Kadra CPS udzielała wszelkiego wsparcia os. zainteresowanym utworzeniem i zatrudnieniem PS oraz PES/PS już zawiązanym, które wymagały działań

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO – FINANSOWE ZA OKRES 01.03.2023 DO 31.05.2023 Read More »

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO – FINANSOWE ZA OKRES 01.11.2023 DO 28.02.2023

ZADANIE 1 – CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ Zad. realiz. zgodnie z zał. projektu. CPS funk. 5 dni w tyg. w godz. 8:00-16:00. W okr. sprawozd. wszyscy pracownicy OWES pracowali stacjonarnie, w biurach Ośrodka oraz w Inkubatorach. Kadra CPS udzielała wszelkiego wsparcia os. zainteresowanym utworzeniem i zatrudnieniem PS oraz PES/PS już zawiązanym, które wymagały działań wspierających swoje

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO – FINANSOWE ZA OKRES 01.11.2023 DO 28.02.2023 Read More »

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO – FINANSOWE ZA OKRES 01.12.2022 DO 31.12.2022

ZADANIE 1 – CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ Zadanie realizowane zgodnie z założeniami projektu. CPS funkcjonował 5 dni w tyg. w godz. 8:00-16:00. W okresie sprawozdawczym wszyscy pracownicy OWES pracowali stacjonarnie, w biurach Ośrodka oraz w Inkubatorach. Kadra CPS udzielała wszelkiego wsparcia os. zainteresowanym utworzeniem i zatrudnieniem PS oraz PES/PS już zawiązanym, które wymagały działań wspierających swoje

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO – FINANSOWE ZA OKRES 01.12.2022 DO 31.12.2022 Read More »

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO – FINANSOWE ZA OKRES 01.10.2022 DO 30.11.2022

ZADANIE 1 – CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ Zadanie realizowano zgodnie z założeniami projektu. CPS funkcjonował 5 dni w tyg. w godz. 8:00-16:00. W okresie sprawozdawczym wszyscy pracownicy OWES pracowali stacjonarnie, w biurach Ośrodka oraz w Inkubatorach. Kadra CPS udzielała wszelkiego wsparcia osobom zainteresowanym utworzeniem i zatrudnieniem PS oraz PES/PS już zawiązanym, które wymagały działań wspierających swoje

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO – FINANSOWE ZA OKRES 01.10.2022 DO 30.11.2022 Read More »

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO – FINANSOWE ZA OKRES 01.08.2022 DO 30.09.2022

ZADANIE 1 – CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ Zadanie realizowano zgodnie z założeniami projektu. CPS funkcjonował 5 dni w tyg. w godz. 8:00-16:00. W okresiesprawozdawczym wszyscy pracownicy OWES pracowali stacjonarnie, w biurach Ośrodka oraz w Inkubatorach.Kadra CPS udzielała wszelkiego wsparcia os. zainteresowanym utworzeniem i zatrudnieniem PS oraz PES/PS już zawiązanym, które wymagały działań wspierających swoje funkcjonowanie i

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO – FINANSOWE ZA OKRES 01.08.2022 DO 30.09.2022 Read More »

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO – FINANSOWE ZA OKRES 01.06.2022 DO 31.07.2022

ZADANIE 1 – CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ Zadanie realizowano zgodnie z zał. projektu. CPS funkcjonował 5 dni w tyg. w godz. 8:00-16:00. W okresie sprawozdawczym wszyscy pracownicy OWES pracowali stacjonarnie, w biurach Ośrodka oraz w Inkubatorach. Dor. kluczowi i animatorzy udzielali bieżącej inf. i pomocy klientom OWES, prowadzili rekrutację do projektu. Prowadzono intensywne spot. z GI,

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO – FINANSOWE ZA OKRES 01.06.2022 DO 31.07.2022 Read More »

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO – FINANSOWE ZA OKRES 01.04.2022 DO 31.05.2022

ZADANIE 1 – CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ Zadanie realizowanie zgodnie z założeniami projektu. CPS funkcjonował 5 dni w tyg. w godz. 8:00-16:00. W okresie sprawozdawczym wszyscy pracownicy OWES pracowali stacjonarnie, w biurach Ośrodka oraz w Inkubatorach. W formie zdalnej ( za zgodą IZ) przeprowadzono szkolenie z modułu IV. Podczas spotkań indywidualnych stosowane były wymogi sanitarne. Doradcy

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO – FINANSOWE ZA OKRES 01.04.2022 DO 31.05.2022 Read More »

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO – FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2022 DO 31.03.2022

ZADANIE 1 – CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ Zadanie realizowano zgodnie z założeniami projektu. CPS zaczął  funkcjonować  5 dni w tyg. w godz. 8:00-16:00. W okresie sprawozdawczym wszyscy pracownicy OWES pracowali stacjonarnie, w biurach Ośrodka oraz w Inkubatorach. Spotkania częściowo realizowane były online, telefonicznie lub e-mailowo, w ten sposób. W formie zdalnej (za zgodą IZ) przeprowadzono szkolenia

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO – FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2022 DO 31.03.2022 Read More »