II runda przedłużona

Wpis OWES Olsztyn

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie realizowany w partnerstwie przez Działdowska Agencja Rozwoju S.A. wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP informuje, iż termin składania Wniosków o Przyznanie Wsparcia Finansowego – Jednorazowej Dotacji Inwestycyjnej w ramach II rundy konkursowej został wydłużony do 08.09.2017 roku do godz. 15:30.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, przy ul. Władysława Jagiełły 15, 13 – 200 lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera na wyżej wskazany adres (decyduje data wpływu do Funduszu).