Sprawozdanie częściowe od 2017-03-27 do 2017-05-17

CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ (CPS)

Doradcy kluczowi i animatorzy udzielali bieżącej inf. i pomocy klientom OWES, prowadzili rekrutację na szkol. moduły I-IV cykl II. Odbyły się spotkania animacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania PES/PS – 17 spotkań: 3 Starostwo, 3 UG, 5 UM, 6 PUP. Spotkania wspomagające działania i funkcjonowanie IPS w Kętrzynie i Bartoszycach oraz w biurach terenowych w Lidzbarku i Mrągowie(biura terenowe w Lidzbarku i Mrągowie – inicjatywa i finansowanie własne WAMA-COOP) Świadczono doradztwo w całym OWES, czyli w CPS oraz IPS i ich biurach terenowych: doradztwo podstawowe (stale przez całą kadrę), tłumacz języka migowego 3h, doradztwo zawodowe 11h,psycholog pracy 3h, biznesowe 96,5h, księgowość/kadry 6h, prawo 15h, dla grup założycielskich. Odbyła się wizyta studyjna w dniach 26-27.04.2017 r. w PES/PS w Poznaniu, Koninie oraz Kole, w której uczestniczyło 17 Beneficjentów Projektu (temat główny: zatrudnianie osób niepełnosprawnych w PES Rozpoczęto rekrutację do szkoleń na cykl II: Moduł I 20-21.05.; Moduł II 23-25.06.; Moduł III 29-30.05. oraz 05-06.06.; Moduł IV 03-04.06. oraz 10-11.06. Z uwagi, że część grup inicjatywnych wystąpiła o przyznanie jednorazowej dotacji finansowej i wsparcia pomostowego w naborze uzupełniającym, a nieprzeszła cyklu szkoleniowego, program szkolenia został zrealizowany w formie doradztwa. W dniu 03.04.2017 r. w projekcie został zatrudniony asystent osoby niepełnosprawnej – tłumacza języka migowego, gdyż ze wsparcia OWES w Olsztynie korzystała grupa inicjatywna spółdzielni socjalnej, złożona z 5 osób niepełnosprawnych(głucho-niemi). Umożliwiło to grupie swobodną komunikację z doradcami, a tym samym zniwelowanie bariery językowej, która stanowiła duże utrudnienie zarówno dla grupy, jak i doradców z nimi pracujących. Odbyło się kolejne spotkanie z Wojewodą i kuratorem Oświaty nt. szerszego propagowania ES w szkołach. Odbyło się posiedzenie Zespołu ds. ES w powiecie bartoszyckim – 9.05.2017 r. oraz w powiecie mrągowskim – 28.03.2017 r.

 

INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCISPOŁECZNEJ (IPS)

W okresie sprawozdawczym funkcjonowały 3 IPS-y : IPS Olsztyn, IPS Bartoszyce z oddziałem terenowym w Lidzbarku Warmińskim oraz IPS Kętrzyn z oddziałem terenowym w Mrągowie. Prowadzenie rekrutacji na szkolenia w module I-IV cykl II. Odbyły się spotkania animacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania PES/PS –39 spotkania: 7 GOPS, 4 MOPS, 2 WTZ, 1 ŚDS, 3 KIS, 22 z grupami inicjatywnymi/PES/PS. Odbyły się spotkania z kadrą CPS w terenie, wspomagające działania i funkcjonowanie IPS-ów. Pracę kontynuowało 6 grup inicjatywnych: 1 na spółdzielnię  socjalną  osób fizycznych, 1 spółdzielnię  socjalną osób prawnych, 2 na fundację oraz 2 PES chcące się ekonomizować. W danym okresie sprawozdawczym pracę podjęły 4 PS, łącznie utworzenie 39 nowych miejsc pracy. Na bieżąco świadczono doradztwo podstawowe w IPS oraz w ich oddziałach terenowych. Doradztwo jest świadczone grupom założycielskim, ubiegającym się o dotacje, złożonych z osób fizycznych, PES chcących się ekonomizować i PS. Prowadzone były spotkania w szkołach z zakresu ES oraz możliwości zatrudniania się w PES/PS, spółdzielczości, w tym tworzenia uczniowskich spółdzielni socjalnych – 6h. 02.04.2017 r.  odbyła się impreza organizowana przez MDK (patronat UM Mrągowo), w której uczestniczył IPS Mrągowo „Być dla Innych”. Jej celem była integracja i zbiórka funduszy na wypoczynek letni mieszkańców DPS Mrągowo. 09.04.2017 r. IPS Mrągowo prowadził animacje dla dzieci, połączone z upowszechnianiem tematyki ES podczas imprezy kolarskiej Eliminator XC. 12.04.2017 r. udział IPS Lidzbark Warmiński, Olsztyn w Targach Pracy i Edukacji, zorganizowanych przez PUP Lidzbark Warmiński. 28.04. i 13.05. w ramach wspólnej inicjatywy OWES Olsztyn i MOPS Mrągowo, przeprowadzone zostały warsztaty decoupage w ramach projektu „Moja rodzina, bezpieczna kraina”.