W dniu 5 czerwca 2017 r. odbyła się konferencja  pod patronatem Marszałka Województwa Gustawa Marka Brzezina, nt „ Nakręceni na młodzież – wspieranie inicjatyw młodzieżowych – różne perspektywy”  Podczas konferencji  w imieniu Stowarzyszenia  WAMA-COOP i Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie  głos zabrał Remigiusz Dobkowski nt Inicjatywa młodzieżowa wstępem do aktywności na rynku pracy” W konferencji  uczestniczyli przedstawiciele samorządów terytorialnych z Warmii i Mazur, dyrektorzy szkół, NGO działające na rzecz edukacji pozaszkolnej młodzieży oraz przedstawiciele samorządów szkolnych i grup inicjatywnych działających na terenie szkół.

Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast