Sprawozdanie częściowe od 2017-01-01 do 2017-03-26

CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ (CPS)

Doradcy kluczowi i animatorzy udzielali bieżącej informacji i pomocy klientom OWES, prowadzili rekrutację na szkolenia: moduł I-IV cykl I – realizacja i zakończenie. Spotkania animacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania PES/PS – 25 spotkań: 4 MOPS, 9 GOPS, 2 UM, 4 UG, 3 CIS, 3 KIS. Spotkania wspomagające działania i funkcjonowanie IPS w Kętrzynie i Bartoszycach oraz w biurach terenowych w Lidzbarku i Mrągowie. Prace podjęły 4 grupy inicjatywne: 1 na spółdzielnie socjalną osób fizycznych i 3 na PES/PS ekonomizujące się. 9 osób ubiegając się o dotację. Świadczono doradztwo w całym OWES, czyli w CPS oraz IPS i ich biurach terenowych: doradztwo podstawowe, zawodowe 81h, psycholog pracy 44h, biznesowe 115,5h, księgowość/kadry 2h, dla grup założycielskich, ubiegających się o dotacje, złożonych z osób fizycznych, PES chcących się ekonomizować i PS. Kadra CPS udzielała wszelkiego wsparcia w zakresie doradztwa podstawowego, konsultacji osobom zainteresowanym utworzeniem i zatrudnieniem PS oraz PES/PS już zawiązanym, które wymagały działań wspierających swoje funkcjonowanie i chciały się ekonomizować/rozwijać. Zakończono I cykl szkoleń: Moduł I 04-05.03. – podstawy prawne i aspekty organizacyjne PS 8h – zatrudnianie osób niepełnosprawnych 3h – mapa zasobów i restrukturyzacji działań w organizacji 5h Moduł II 03-05.03. – podstawy prawne i aspekty organizacyjne NGO 8h – zatrudnianie osób niepełnosprawnych 3h – komunikacja i podział obowiązków 8h – mapa zasobów i restrukturyzacja działań w organizacji 5h Moduł III 15-16.03. oraz 20-21.03. – podstawy prawne i aspekty organizacyjne spółdzielni socjalnej 12h – zatrudnianie osób niepełnosprawnych 3h – komunikacja i podział obowiązków 12h – marketing i mapa zasobów potrzeb – wstępne wypracowanie biznesplanu 5h Moduł IV 10-11.03. oraz 18-19.03. – biznesplan – podstawowe zagadnienia 16h – analiza planowanego przedsięwzięcia gospodarczego 16h.  Podpisano 28 porozumień o współpracy z instytucjami ryku pracy, pomocy społecznej, administracji samorządowej oraz reintegracji społeczno-zawodowej. Kadra brała udział w konferencjach, szkoleniach, sympozjach, webinariach, warsztatach, spotkaniach OWES itp. Odbyło się posiedzenie Zespołu ds. ES w powiecie bartoszyckim – 15.02.2017 r. W ramach współpracy z Google, Stowarzyszenie WAMA-COOP udziela wsparcia w ramach aplikowania PS o możliwość ubiegania się o Google Ad Grants.

 

INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCISPOŁECZNEJ (IPS)

Funkcjonowały 3 Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej: IPS Olsztyn, IPS Bartoszyce z oddziałem terenowym w Lidzbarku Warmińskim oraz IPS Kętrzyn z oddziałem terenowym w Mrągowie. Doradcy kluczowi i animatorzy udzielali bieżącej informacji i pomocy klientom OWES oraz wspomagali CPS w prowadzeniu rekrutacji na szkolenia w module I-IV cyklu I. Przeprowadzono spotkania animacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania PES/PS – 62 spotkania: 9 MOPS, 16 GOPS, 3 PCPR, 9 UM, 11 UG, 2 Starostwa, 4 ŚDS, 4 KIS, 4 WTZ. Odbyły się spotkania z kadrą CPS w terenie, wspomagające działania i funkcjonowanie IPSów. W danym okresie sprawozdawczym we wszystkich IPS pracę podjęło 8 grup inicjatywnych na spółdzielnie socjalne (3 osób fizycznych), 1 na fundację z działalnością gospodarczą oraz 4 PES/PS chcące się ekonomizować/rozwijać. W tym: 17 ubiegających się o dotację. Świadczono doradztwo podstawowe w IPS Olsztyn, Kętrzyn i jego oddziale terenowym w Mrągowie oraz w IPS Bartoszyce i jego oddziale terenowym w Lidzbarku Warmińskim. Również doradztwo z zakresu psychologii pracy, doradztwa zawodowego, biznesowego i specjalistycznego przez doradców z CPS. Prowadzone były spotkania w szkołach z zakresu ES oraz możliwości zatrudniania się w PES/PS, spółdzielczości, w tym tworzenia uczniowskich spółdzielni socjalnych – 14h.