Planowany termin ogłoszenia konkursu

Planowany termin ogłoszenia konkursu na składanie wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (jednorazowej dotacji inwestycyjnej) w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” to 20.05.2019 r.