Rusza nabór na szkolenie!

Rusza nabór na szkolenie
Zasady ubiegania się o środki finansowe z Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej
w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”

Szkolenia mają przygotować potencjalne grupy inicjatywne do uzyskania wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych, bądź PES (stowarzyszenia, fundacje i inne), które zamierzają się ekonomizować (prowadzić działalność gospodarczą). Dotacje na utworzenie stanowisk pracy można uzyskać również na zatrudnienie w nowotworzonych Przedsiębiorstwach Społecznych, w tym spółdzielniach socjalnych.

Organizator szkolenia: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie
Miejsce szkolenia: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej  WAMA-COOP
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie

10-508 Olsztyn
ul. A. Mickiewicza 21/23 wejście B

Termin szkolenia: 22.05.2019 r., godz. 09:00

 

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 17.05.2019 r., pod nr tel.: 89 534 31 30.