Informacja o zakończeniu oceny formalnej i merytorycznej w ramach Rundy 6 konkursu dotacyjnego

Informujemy, że dokumenty obu podmiotów biorących udział w Rundzie 6 konkursu o przyznanie wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz budżetu państwa na lata 2014-2020, przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną.

Ze względu na wyczerpanie alokacji, dotacja przyznana została wnioskodawcy o numerze identyfikacyjnym FPS/D/01/RK06/2021. Dofinansowanie wniosku o numerze FPS/D/02/RK06/2021 możliwe będzie po uzyskaniu akceptacji ROPS w zakresie wykorzystania środków finansowych w ramach projektu OWES. Informację w tej sprawie OWES przekaże niezwłocznie po otrzymaniu decyzji ROPS.

Lista rankingowa dla Rundy 6

Lp.Numer identyfikacyjnyPunktacjaKwota dotacjiUwagi
1.FPS/D/01/RK06/2021110,5120.000,00 zł  Wniosek otrzymał dofinansowanie  
2.FPS/D/02/RK06/2021100,572.000,00 zł
Decyzja o dofinansowaniu  wstrzymana  
  192.000,00 zł