Posiedzenie Zespołu ds. ekonomii społecznej powiatu kętrzyńskiego

28.10.2021r o godz.12.00 w pomieszczeniach Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej w Kętrzynie  odbyło się spotkanie  Zespołu ds. Rozwoju Ekonomii Społecznej powiatu kętrzyńskiego.

W spotkaniu uczestniczyło 14 osób.

Przewodnicząca Zespołu Teresa Murawska powitała zaproszonych gości i nawiązała do ostatniego spotkania Zespołu, w którym poruszany był temat zmiany składu Zespołu. Przedstawiła nowe Zarządzenie Burmistrza Miasta Kętrzyn (Zarządzenie nr 209/2021r z dnia 20 lipca 2021r) wprowadzające zmiany do Zarządzenia nr 320/2013r z dnia 07.11.2013r dotyczące składu Zespołu.

Kolejno Mateusz Dobkowski reprezentujący Stowarzyszenie WAMA-COOP w Olsztynie przedstawił projekt nowego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2022-2027 jak również Sprawozdanie z działalności Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie za okres czerwiec – październik 2021r.

Kolejnym etapem spotkania była rozmowa z uczestnikami spotkania dotycząca pogłębienia współpracy i oczekiwań do końca 2021r i I kwartału roku 2022. Tematem były również zmiany gospodarcze, które przyczyniają się do tworzenia nowych rozwiązań pomocowych.