Informacja o ostatecznych wynikach Rundy 6 konkursu dotacyjnego

W nawiązaniu do informacji z dn. 12.11.2021 r. dotyczącej zakończenia oceny formalnej i merytorycznej w ramach Rundy 6 konkursu dotacyjnego informujemy,
że w związku z akceptacją ROPS umożliwiającą zwiększenie alokacji, dofinansowanie otrzymają oba wnioski złożone w ramach ww. konkursu.

 Zaktualizowana lista rankingowa:

Lp. Numer identyfikacyjny Punktacja Kwota dotacji Uwagi
  FPS/D/01/RK06/2021 110,5 120.000,00 zł   Wniosek otrzymał dofinansowanie  
  FPS/D/02/RK06/2021 100,5 72.000,00 zł
Wniosek otrzymał dofinansowanie  
      192.000,00 zł