Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej – ruszył konkurs!

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019.

Dla laureatów Konkursu w kategoriach I – IV w edycji 2019 przewidziano następujące wsparcie:

a) za zajęcie 1 -3 miejsca – pakiet wsparcia o wartości 10 000 zł (laureaci);
b) za przyznanie certyfikatu znaku jakości – pakiet wsparcia o wartości 3 000 zł (podmioty certyfikowane).

Ponadto, w ramach każdej kategorii, przewidziano możliwość wzięcia udziału w zagranicznej wizycie studyjnej dla przedstawicieli laureatów (miejsca 1-3 w każdej kategorii). W ramach puli przewidzianej dla danego pakietu w ramach kategorii I – IV laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania usług, dostosowanych do potrzeb laureatów i certyfikowanych podmiotów. Mogą to być szkolenia lub doradztwo, ale także m.in. usługi prawne lub księgowe.

W tej edycji podmioty nagradzane są w ramach 5 kategorii:

Kategoria I. Debiut roku II. Najlepszy pracodawca III. Sukces rynkowy IV. Przedsięwzięcie PES sfinansowane ze środków unijnych V. Społecznie odpowiedzialny samorząd
Uprawniony podmiot

PES

PS

PS

PES

JST

Dodatkowe wymagania Osobowość prawna, rejestracja w roku 2018 Osobowość prawna, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięty jeden pełny rok obrotowy Osobowość prawna, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięty jeden pełny rok obrotowy Osobowość prawna, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięty jeden pełny rok obrotowy Gmina lub powiat

Uwaga: Termin na składanie wniosków upływa 29 marca br.
Szczegóły konkursu na stronie: www.znakjakosci.mrpips.gov.pl