INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 2/2/2019/OW/R

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wybór osób świadczących usługi szkoleniowe dla podmiotów ekonomii społecznej, zawiadamiamy o wyborze 4 ofert, złożonych przez:

Firma Margo Małgorzata Jóźwiak – część 1;
Marta Kawula – część 2;
Marian Oliński – część 3, blok A
Emil Słodownik – część 3, blok B.

 Uzasadnienie – wybrane oferty, spełniają wszystkie warunki i kryteria określone przez zamawiającego.