INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 3/1/2019/OW

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wybór osób świadczących usługi doradztwa biznesowego specjalistycznego  dla podmiotów ekonomii społecznej, zawiadamiamy o wyborze ofert, złożonych przez:

Część I. Doradztwo prawne– Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów „Lech Obara i Współpracownicy”
Część II. Doradztwo z zakresu księgowości oraz kadr i płac- Ewa Kowalczyk
Część III. Doradztwo z zakresu marketingu- nie wyłoniono żadnego Wykonawcy.

Uzasadnienie – wybrane oferty, spełniają wszystkie warunki i kryteria określone przez zamawiającego.