Zapraszamy na Targi Pracy w Bartoszycach!

We wtorek 28 maja 2019 r. w sali gimnastycznej przy SP nr 1 w Bartoszycach odbędą się Targi Pracy. Wydarzenie zaplanowano w godzinach 10:00 – 12:00.
Podczas Targów przedstawiona zostanie oferta kierunków kształcenia ponadpodstawowego i wyższego, oferty pozaedukacyjnych form rozwoju zdolności i zainteresowań, oferty lokalnych instytucji wspomagających integrację z rynkiem pracy, oferty pracy w regionie i za granicą oraz oferta bezpłatnych kursów zawodowych. Ponadto podczas przedsięwzięcia każdy jego uczestnik będzie mógł skorzystać z konsultacji ze specjalistami rynku pracy, tj. doradcami zawodowymi i pośrednikami pracy.
W programie przewidziano również możliwość zapoznania się z ofertą Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie, podczas rozmowy z pracownikami Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej w Bartoszycach postaramy się odpowiedzieć na pytania dotyczące projektu. Serdecznie zapraszamy!