Szkolenie pracowników Fundacji Barber przeprowadzone w ramach bezpłatnych usług doradczo-szkoleniowych

29 listopada pracownicy Fundacji Barber, zatrudnieni w ramach wsparcia uzyskanego w projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”, uczestniczyli w profesjonalnym szkoleniu doskonalenia kwalifikacji, które odbyło się w Kaliszu i zostało przeprowadzone przez mistrzów z HØVEL Barber Shop.

Wsparcie zostało przyznane Fundacji w ramach projektu, jako forma bezpłatnych usług doradczo-szkoleniowych, dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem do prowadzenia działalności ekonomicznej w sektorze ekonomii społecznej.