Podsumowanie działań związanych z mechanizmem wsparcia PES i PS w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19

W związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19 i uruchomieniem mechanizmu wsparcia PES i PS informujemy, iż Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie do dnia 30.12.2020 r. dokonał zakupów produktów i usług od pięciu podmiotów ekonomii społecznej. W ramach wsparcia zostały zakupione maseczki ochronne, usługi cateringowe oraz usługi dezynfekcji pomieszczeń na łączną wartość 34 320 zł. Dzięki temu pomoc otrzymało 470 osób oraz 6 podmiotów (odbiorców usług).

Zakupy produktów i usług dla osób dotkniętych skutkami COVID-19 współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Stowarzyszenie WAMA-COOP przeznaczyło 1040 zł ze środków własnych na wsparcie związane z zakupem i dostarczeniem posiłków dla podopiecznych Dom Senior + w Olsztynku.