Zapraszamy na spotkanie zespołów ds. Ekonomii Społecznej powiatów: Bartoszyckiego, Lidzbarskiego, Kętrzyńskiego I Mrągowskiego

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP zaprasza na spotkanie Zespołów ds. Ekonomii Społecznej z powiatów: bartoszyckiego, lidzbarskiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego.

Wydarzenie rozpocznie się 9 grudnia 2020 o godzinie 10:00.
W związku z wyjątkową sytuacją związaną z pandemią posiedzenie odbędzie się w formie online za pomocą platformy komunikacyjnej Microsoft MEET.

Podczas spotkania zostaną omówione działania OWES w 2020 r. Tematem dyskusji będzie m.in. rola prawidłowej realizacji usług społecznych przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi i rozwiązań formalnych.

Serdecznie zapraszamy!