ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA Z EKONOMIĄ SPOŁECZNĄ W BARCIANACH

Tam, gdzie integracja i reintegracja społeczna, tam nieodzowna jest obecność Stowarzyszenia WAMA COOP. Zatem byliśmy tam, NA ŚWIĘCIE PIECZONEGO ZIEMNIAKA W BARCIANACH, by wspierać te procesy i wzmacniać potencjał podmiotów ekonomii społecznej. Ta wyjątkowa impreza stała się świetną okazją, aby przybliżyć ofertę Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie. Spotkanie i rozmowy z Kołami Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeniem Baby Pruskie, Panią Wójt Martą Kamińską oraz mieszkańcami gminy Barciany było bardzo wartościowym wydarzeniem i perspektywą dalszej współpracy, a wszystko po to, by wspólnie rozwijać ideę ekonomii społecznej w regionie, wpływać na wzrost zatrudnienia
i rozwój przedsiębiorczości społecznej 🙂

Dziękujemy😊