SPOTKANIE DOTYCZĄCE PROMOWANIA POSTAW PRZEDSIĘBIORCZYCH WŚRÓD MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

W dniu 29 września odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół prowadzonych przez Miasto Olsztyn dotyczące promowania postaw przedsiębiorczych i obywatelskich wśród młodzieży. Stowarzyszenie WAMA-COOP reprezentowali: Pan Remigiusz Dobkowski – Członek Zarządu oraz Pani Wiktoria Laskowska – Specjalista ds. przedsiębiorczości. Spotkanie otworzyła Pani Wiesława Szafrańska-Bortkiewicz – Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Olsztyna, która po przywitaniu obecnych gości poprosiła o zabranie głosu naszych przedstawicieli. Pan Remigiusz Dobkowski przedstawił historię ekonomii społecznej w Polsce, a także określił miejsce ES we współczesnym świecie. Następnie Pani Wiktoria przedstawiła zgromadzonym obecną sytuację młodzieży ( w oparciu o badania zlecone przez EUROSTAT), zapisy dot. przedsiębiorczości uczniowskiej zawarte w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz opowiedziała o roli Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w pobudzaniu przedsiębiorczości wśród młodzieży. Po wystąpieniach przyszedł czas na dyskusję o podjęciu konkretnych działań, by zachęcić młodzież do aktywności społecznej.