Sprawozdanie częściowe za okres 2018-04-01 2018-05-31

CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ (CPS)

Doradcy kluczowi i animatorzy udzielali bieżącej informacji i pomocy klientom OWES, prowadzili rekrutację na szkolenia oraz nadzorowali ich realizację i zakończenie: m. VI (23.04.). Rozpoczęto realizację szkoleń branżowych (m. V)- dla PS, które uzyskały dofinansowanie. Spotkania animacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania PES/PS – 39 spotkań: 20 w UG/UM/Starostwie, 15 w PUP/MUP, 2 w PCPR, 1 inne (dot. założenia spół. socj. os. prawnych). Spotkania wspomagające działania i funkcjonowanie IPS w Kętrzynie i Bartoszycach oraz w biurach terenowych w Lidzbarku i Mrągowie (biura terenowe w Lidzbarku i Mrągowie – inicjatywa i finansowanie własne WAMA-COOP). Świadczono doradztwo w całym OWES, czyli w CPS oraz IPS i ich biurach terenowych: doradztwo podstawowe (stale przez całą kadrę), doradztwo zawodowe 4h, psycholog pracy 4h, mentoring biznesowy 293h, prawo 6h, dla grup założycielskich, ubiegających się o dotację, złożonych z osób fizycznych, PES chcących się ekonomizować i PS (31 grup). Kadra CPS udzielała wszelkiego wsparcia os. zainteresowanym utworzeniem i zatrudnieniem PS oraz PES/PS już zawiązanym, które wymagały działań wspierających swoje funkcjonowanie i chciały się ekonomizować/rozwijać. Podpisano porozumienie o współpracy z Association Social Economy Slovenia (współpraca zagraniczna). Odbyły się posiedzenia Zespołu ds. ES i grupy robocze powiecie bartoszyckim(04.04.), w powiecie kętrzyńskim(17.04., 14.05., 18.05.) oraz w Dobrym Mieście (12.04.). Zorganizowano konferencję nt. ES pn. „POTENCJAŁY ROZWOJOWE EKONOMII SPOŁECZNEJ W EUROPIE I W POLSCE” (10.05), w wydarzeniu wzięło udział 100 osób.

INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCISPOŁECZNEJ (IPS)

Funkcjonowały 3 IPSy: IPS Olsztyn, IPS Bartoszyce z oddziałem terenowym w Lidzbarku Warmińskim oraz IPS Kętrzyn z oddziałem terenowym w Mrągowie. Doradcy kluczowi i animatorzy udzielali bieżącej informacji i pomocy klientom OWES oraz wspomagali CPS w prowadzeniu rekrutacji na szkolenia w module VI (23.04.) oraz w realizacji szkoleń branżowych (moduł V). Przeprowadzono spotkania animacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania PES/PS – 96 spotkania: 14 GOPS/MOPS/KIS, 7 w szkołach, 31 z osobami fizycznymi, 42 grupami inicjatywnymi/PES/PS 2 w WTZ. Grupy inicjatywne (11) podjęły oraz kontynuowały pracę: 5 na spółdzielnię socjalną osób fizycznych, 1 na fundację oraz 5 PES chcące się ekonomizować. W danym okresie sprawozdawczym dodatkowo pracę kontynuowało/podjęło 2 PS, które zamierzają utworzyć nowe miejsca pracy i 18, które utworzyły nowe miejsca pracy. Na bieżąco świadczono doradztwo podstawowe w IPS Olsztyn, Kętrzyn i Bartoszycach oraz w ich oddziałach terenowych w Mrągowie i Lidzbarku Warmińskim.  Pracownicy IPS na bieżąco monitorują i diagnozują sytuację PES/PS z terenu ich działania – kontakt telefoniczny oraz bezpośredni. Odbyły się spotkania w szkołach z młodzieżą nt. ES, PES i PS. Udział w 2 spotkaniach wzięło 29 uczniów. Obyły się lokalneTargi ES powiecie kętrzyńskim pn. „Kętrzyński Dzień Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej”. IPS w Bartoszycach przystąpił do wspólnej inicjatywy z Zespołem Szkolno- Przedszkolnym w Bezledach pn. „Niech BiznES rożnie jak na drożdżach” oraz z Zespołem Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania pn. „Przedsiębiorca pierwsza klasa”.