INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 1/06/2018/OWES

Szanowni Państwo,

W wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wybór Wykonawców świadczących usługę doradztwa specjalistycznego marketingowego, zawiadamiamy o nierozstrzygnięciu postępowania.

Uzasadnienie – brak ofert spełniających kryteria.