SPOTKANIE ZESPOŁU DO SPRAW EKONOMII SPOŁECZNEJ POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO

Kolejne owocne i niezwykle interesujące spotkanie Zespołu ds. rozwoju Ekonomii Społecznej, tym razem powiatu kętrzyńskiego, odbyło się dnia 14.12.2022r.

Uczestników spotkania powitała Przewodnicząca – Teresa Murawska kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Reszlu.

Następnie Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Warmińsko Mazurskiego – Katarzyna Koplińska – opowiedziała o Projekcie koordynacyjnym ROPS realizowanym w ramach Programu FERS, jak również o Strategii Rozwoju Usług Społecznych, w tym Regionalnym Planie Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji. Przy użyciu prezentacji multimedialnej omówiła możliwości i wyzwaniastojące przed sektorem ekonomii społecznej w zakresie realizacji usług społecznych w nadchodzących latach oraz potrzeby przygotowania się do wdrażania Strategii Polityki Społecznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2030.

Anna Wyrozębska– Animatorka Przedsiębiorczości Społecznej – IPS Kętrzyn/Mrągowo przedstawiła główne założenia Ustawy o Ekonomii Społecznej, wskazała na istotne zmiany, które zostały zawarte w ustawie obowiązującej od 30 października 2022 r. Omówiła główne punkty, które reguluje niniejsza ustawa, wskazując na rolę samorządu i podmiotów ekonomii społecznej w kształtowaniu nowego systemu ES.

Działania OWES w Olsztynie w zakresie koordynacji i rozwoju omówił zapraszając do dyskusji Prezes Stowarzyszenia WAMA-COOP Dariusz Węgierski

Wszystkim uczestnikom dziękujemy serdecznie za udział i dyskusję.