Spotkanie powiatowego i miejskiego Zespołu Ds. Ekonomii Społecznej w Olsztynie oraz Dobrym Mieście

15 grudnia 2020 r. w formie on-line odbyło się spotkanie Zespołów: powiatowego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Olsztynie, miejskiego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Olsztynie, Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Dobrym Mieście.

W spotkaniu udział wzięło 16 uczestników – przedstawiciele Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście, Urzędu Gminy w Purdzie, Szkoły Podstawowej nr 30 w Olsztynie, Warmińsko-mazurskiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy oraz osoby reprezentujące podmioty ekonomii społecznej. Omówiono następujące zagadnienia:

  1. Sprawozdanie działalności Ośrodka Wsparcie Ekonomii Społecznej w Olsztynie ( I-XI 2020)
  2. Zakres tematyczny Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w 2021 r.
  3. Koordynacja usług społecznych przez wsparcie instytucjonalne – tworzenie Centrów Usług
    Społecznych oraz włącznie w ten system nowych podmiotów
  4. Reaktywacja funkcjonowania spółdzielni uczniowskich