ZNAK JAKOŚCI EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ 2020

Z przyjemnością informujemy, iż podmioty objęte wsparciem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP otrzymały Certyfikat Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020. Podmioty certyfikowane w poszczególnych kategoriach: 

  • KATEGORIA DEBIUT ROKU – Fundacja Zdanowicz Be Creative – Kreatywna Moc Pomagania, Spółdzielnia Socjalna Kuźnia 
  • KATEGORIA SUKCES RYNKOWY – Spółdzielnia Socjalna „Tradycja Smaków” w Olsztynku 
  • PRZEDSIĘWZIĘCIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZWROTNYCH EFS – Spółdzielnia Socjalna Dobra Ekonomia, Fundacja MAZURYMEDIA 

Gmina Olsztynek, z którą współpracujemy otrzymała certyfikację w kategorii „Społecznie odpowiedzialny samorząd”.

Serdecznie gratulujemy!