RUSZYŁA KOLEJNA EDYCJA KONKURSU ZNAK JAKOŚCI EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ 2022

Ruszyła kolejna edycja Konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Celem konkursu jest wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem.
W tym roku certyfikaty zostaną przyznane w pięciu kategoriach:

a)      Kategoria I. Debiut roku.
b)      Kategoria II. Najlepszy pracodawca.
c)      Kategoria III. Sukces rynkowy.
d)      Kategoria IV. Pożyczka z korzyścią społeczną
e)      Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd.

Poszczególne kategorie dedykowane są dla następujących podmiotów:

KategoriaI. Debiut rokuII. Najlepszy pracodawcaIII. Sukces rynkowyIV. Pożyczka z korzyścią społecznąV. Społecznie odpowiedzialny samorząd
Uprawniony PodmiotPESPESPESPESJST
Dodatkowe wymaganiaPosiadanie osobowości prawnej*, rejestracja w roku 2021 Posiadanie osobowości prawnej*, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie
jednego roku obrotowego
Posiadanie osobowości prawnej*, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie
jednego roku obrotowego
Posiadanie osobowości prawnej**, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie
jednego roku obrotowego, Warunkiem udziału jest zgłoszenie przedsięwzięcia finansowanego pożyczką ze środków EFS, które nie było podstawą do przyznania certyfikatu w ramach tej kategorii w poprzednich edycjach konkursu
Gmina lub powiat

Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa w konkursie, zgłoszeń i nagród znajdziecie pod linkiem:  https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Znak,Jakosci,Ekonomii,Spolecznej,i,Solidarnej,2022,-,ogloszenie,konkursu,4280.html