WARMIŃSKO-MAZURSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W OLSZTYNIE OGŁOSIŁA NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE „POŻYCZKI ROZWOJOWEJ”

Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłosiła nabór wniosków o udzielenie pożyczki rozwojowej.

Pożyczkę Rozwojową, otrzymać mogą: mikro, mali i średni przedsiębiorcy, mający siedzibę lub oddział i prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, działający na rynku nie dłużej niż 3 lata.

https://www.wmarr.olsztyn.pl/aktualno%C5%9Bci/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzielenie-pozyczki-rozwojowej?fbclid=IwAR07AG5pZGfsXXrpVmJmczxu5lve4LcmN56XlX2rpHixYW-brZL7_xv_Mg0