NOWY INSTRUMENT PŁYNNOSCIOWY DLA SPÓŁDZIELNI I INNYCH PODMIOTÓW W ZWIĄZKU Z POMOCĄ DLA OSÓB Z UKRAINY

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało o uruchomieniu w ramach instrumentu płynnościowego dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym spółdzielni socjalnych nowego produktu, którego wprowadzenie wynika ze wzmożonego napływu osób przybywających z terenu Ukrainy.

Z inicjatywy BGK, za zgodą MFiPR, została w trybie bardzo pilnym wprowadzona częściowo umarzalna pożyczka mająca na celu pomoc osobom uciekającym z Ukrainy („pożyczka misyjna”). Pożyczka może być przeznaczona dla podmiotów ekonomii społecznej w tym spółdzielni socjalnych na:

  • pomoc dla osób, które przybyły z Ukrainy (dla tych PES, których charakter działalności jest zbieżny z przedmiotem pomocy objętej pożyczką), lub
  • utworzenie miejsca pracy dla osób, które przybyły z Ukrainy.

Szczególne parametry pożyczki:

  • maksymalna wartość pożyczki – 100 000 zł (pożyczkobiorca, który korzysta już z pożyczki płynnościowej dla PES może skorzystać z pożyczki misyjnej)
  • oprocentowanie – 0%
  • okres spłaty – do 60 miesięcy
  • karencja w spłacie kapitału – do 12 miesięcy
  • umorzenie – 25% wartości kapitału z tytułu pomocy osobom uciekającym z Ukrainy pod warunkiem rozliczenia pożyczki

Pożyczka jest wprowadzana w ramach dotychczasowych umów z pośrednikami finansowymi, którzy udzielają jeszcze pożyczek płynnościowych, jest więc dostępna już teraz.

Więcej informacji: https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/finansowanie-dzialalnosci-biezacej/pozyczka-misyjna-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/