Projekt Regulaminu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie

W zakładce dokumenty znajduje się Projekt Regulaminu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie. Niniejszy dokument oczekuje na zatwierdzenie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Zapraszamy do zapoznania z Regulaminem.